2015-04-28

2011-2015 m. vykusio išorinio aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo metu Švietimo ir mokslo ministras inicijavo 47 institucijų vertinimus. Studijų kokybės vertinimo centras organizavo 44 vertinimus: 23 kolegijų (13 valstybinių ir 10 privačių) ir 21 universiteto (14 valstybinių ir 7 privačių).

2015-04-24

2012 metais prasidėjusi užsienio kvalifikacijų pripažinimo sistemos pertvarka pastūmėjo du pirmuosius universitetus imtis kvalifikacijų pripažinimo savarankiškai. Iki šiol šią veiklą vykdė tik Studijų kokybės vertinimo centras. Po sistemos pertvarkos tokią teisę gauti gali taip pat ir kitos institucijos.

2015-04-08

2015 m. balandžio 1 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) galutiniu ir neskundžiamu sprendimu pasibaigė 2012 metais prasidėjęs teisminis ginčas tarp Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) dėl šios aukštosios mokyklos neigiamo išorinio veiklos įvertinimo. LVAT patvirtino, kad SKVC sprendimas vertinti LEU veiklą neigiamai dėl strateginio valdymo srities trūkumų yra teisėtas ir pagrįstas.

2015-04-02

Paruošta ir tinklalapyje paskelbta Centro 2014 metų veiklos ataskaita. Leidinyje pateikta apibendrinta informacija apie praeitų metų svarbiausius įvykius ir darbus. Čia rasite tiek bendrosios statistikos apie įstaigos personalą, finansus, vykdomus projektus bei strateginius planus, tiek apie pagrindinių skyrių - Kvalifikacijų vertinimo, Studijų vertinimo, Institucinio vertinimo - 2014-tųjų metų pasiekimus ir pasikeitimus.

2015-03-04

2014 metų spalio pradžioje vyko Lietuvos sporto universiteto pakartotinis vertinimas. Ekspertų sprendimas – veiklą vertinti teigiamai ir akredituoti LSU maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Pirmojo, atlikto 2011 metais, vertinimo rezultatas – ekspertų siūlymas institucijos veiklą vertinti neigiamai ir akredituoti minimaliam 3 metų laikotarpiui. Pasibaigus šiam terminui, vyko pakartotinis aukštosios mokyklos institucinis vertinimas, po kurio ekspertai stebėjosi nepriekaištingai įgyvendintomis rekomendacijomis ir akivaizdžiais pokyčiais.

2015-02-23

Šiuo metu yra rengiama paraiška projektui „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“. Projekto tikslas – plėtoti studijas reglamentuojančių aprašų sistemą. Studijų krypties aprašas yra kertinis dokumentas, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau esamas tam tikros studijų krypties programas.

2015-02-03

Sausio 24 dieną Studijų kokybės vertinimo centras minėjo 20-ties metų jubiliejų. 1995 metų sausį buvo išleistas Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas įsteigti aukštojo mokslo kokybės vertinimo ir akreditacijos centrą jo vadovu paskiriant prof. habil. dr. Algirdą Eduardą Čižą.

2015-02-03

Džiaugiamės galėdami pristatyti naują SKVC tinklalapį.

1 ... 24 25 26 27