2020-02-26

Studijų kokybės vertinimo centras pradeda mokymų ciklą aukštųjų mokyklų atstovams apie studijų krypčių savianalizės suvestinių rengimą. Pirmieji mokymai šiandien vyksta Kauno technologijos universitete. Mokymų metu pristatomi šiais metais įvykę pagrindiniai studijų išorinio vertinimo pokyčiai bei aptariami dažniausiai kylantys klausimai dėl savianalizės rengimo bei studijų vertinimo proceso. 

2020-02-20

Aukštosios ir profesinės mokyklos bei kitos švietimo organizacijos šiandien siūlo didelį mokymosi paslaugų pasirinkimą Lietuvoje ir užsienyje. Kaip neapsirikti renkantis studijas, kai prieš akis atsiveria tiek viliojančių galimybių? Būsimieji studentai rinkdamiesi studijas pirmiausia turėtų išsiaiškinti, ar juos sudominusi mokykla veikia legaliai ir kokį išsilavinimą ji suteiks.

2020-02-14

Šiandien įvyko Studijų kokybės vertinimo centro organizuotas susitikimas su Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovais – studentų forumas. Jo metu diskutuota apie didesnį studentų įsitraukimą į studijų vertinimo procesus, pristatyta startuojanti nacionalinė studentų apklausos sistema ir SKVC atlikta darbdavių apklausa bei aptarta rengiama Institucinio vertinimo metodika.

2020-02-10

Vasario 6–7 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyko 18-oji tarptautinė mokymosi, studijų ir karjeros planavimo paroda „Studijos 2020“. Kaip ir kasmet, parodos metu Studijų kokybės vertinimo centro specialistai laukė lankytojų ir buvo pasirengę suteikti studijų pasirinkimui Lietuvoje ir užsienyje reikalingos informacijos. 

2020-01-28


Studijų kokybės vertinimo centras mini 25 metų veiklos sukaktį

2020-01-28

Š. m. vasario 26 dieną Kauno technologijos universitete (K. Donelaičio g. 73, Kaunas) Studijų kokybės vertinimo centras organizuoja visos darbo dienos trukmės seminarą apie studijų krypčių savianalizės suvestinių rengimą aukštųjų mokyklų kokybės skyrių darbuotojams.

2020-01-21

Studijų kokybės vertinimo centras (Centras, SKVC) vykdo ekspertinį aukštųjų mokyklų ir jų vykdomų studijų krypčių bei ketinamų vykdyti studijų programų išorinį vertinimą ir akreditavimą. Šiai veiklai įgyvendinti Centras pasitelkia Lietuvos ir užsienio šalių ekspertus. Kviečiame siūlyti ekspertus iš užsienio šalių ir Lietuvos Centro organizuojamiems vertinimams.

2020-01-21

Studijų kokybės vertinimo centras įgyvendindamas projekto „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“ veiklas vykdo viešus parengtų ir atnaujintų studijų krypčių aprašų projektų aptarimus su akademinės bendruomenės nariais bei kitais suinteresuotais asmenimis.

2020-01-07


Šiandien Studijų kokybės vertinimo centre vyko viešas Informacijos paslaugų, Komunikacijos, Leidybos ir Žurnalistikos studijų krypčių aprašų projektų aptarimas. Aptarime dalyvavo aprašų projektų rengėjai, taip pat aukštųjų mokyklų, kurios vykdo studijų programas minėtose studijų kryptyse, bei socialinių partnerių atstovai.

2020-01-02

Šiais metais keičiasi aukštojo mokslo studijų išorinio vertinimo tvarka – pereinama nuo studijų programų vertinimo prie studijų krypčių vertinimo. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys naująją studijų vertinimo tvarką.

1 2 3 4 5 6 ... 26