2019-12-23

Linkime visiems linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų. Tegul 2020-ieji atneša naujų puikių galimybių,  įkvepiančių pažinčių, prasmingų darbų, džiaugsmo, santarvės ir gerovės! 

2019-12-23


Studijų kokybės vertinimo centras siekia būti pripažintas Tarptautinės medicinos švietimo federacijos WFME (World Federation for Medical Educationir JAV Nacionalinio užsienio medicinos švietimo ir akreditavimo komiteto NCFMEA (National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation) kaip taikantis tinkamus reikalavimus medicinos studijų kokybei užtikrinti.  

2019-12-20

2019 m. gruodžio 19 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino naują Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius.  Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 1 d. 

2019-12-17

Šiandien Vilniuje vyksta Studijų kokybės vertinimo centro organizuotas tarptautinis seminaras apie neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą aukštosiose mokyklose. Jis skirtas Lietuvos universitetų ir kolegijų darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su užsienio kvalifikacijų pripažinimu. Seminare pranešimus skaitys ir gerąja praktika dalinsis užsienio ekspertai ir SKVC specialistai.

2019-12-13

Gruodžio 11 d. vykusioje SKVC organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Aukštojo mokslo kokybė, atskaitomybė ir skaidrumas“ prieita prie išvados: kokybė yra per daug svarbi, kad galėtų būti palikta tik kokybės užtikrinimo agentūroms. Vilniuje vykusios konferencijos metu buvo apžvelgtos aukštojo mokslo kokybės bei informacijos apie kokybę problemos šalies ir pasauliniame kontekste. 

2019-12-11

Šiandien Vilniuje vyksta Studijų kokybės vertinimo centro organizuota tarptautinė konferencija „Aukštojo mokslo kokybė, atskaitomybė ir skaidrumas“ (Higher Education Quality, Accountability and Transparency). Renginio metu tarptautiniai ekspertai ir Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai diskutuos apie aukštojo mokslo studijų kokybę ir jos užtikrinimo iššūkius.

2019-12-05

Šiais metais Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų (NARIC) tinklas švenčia savo 35-ąsias veiklos metines. Ši sukaktis buvo paminėta ir lapkričio 29 d. vykusiame kasmetiniame tinklo šalių narių susitikime Briuselyje. NARIC tinklo veikloje Studijų kokybės vertinimo centras aktyviai dalyvauja jau dvidešimt metų. 

2019-12-04


Gruodžio 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro atstovai susitikime su Šiaurės Lietuvos kolegijos vadovais aptarė šios aukštosios mokyklos įsipareigojimus nuo 2020 metų nebevykdyti su studijomis susijusios veiklos. Susitikimo metu apsvarstyta kolegijos parengta Kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaita, kolegijos atstovai atsakė į SKVC specialistų klausimus. 

2019-12-04

Studijų kokybės vertinimo centre gruodžio 2 d. lankėsi akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė. Susitikime su SKVC darbuotojais L. Tauginienė pristatė akademinės etikos situaciją Lietuvos moksle ir studijose, šioje srityje vykdytų tyrimų rezultatus, taip pat plačiau paaiškino bendraautorystės ir citavimo ypatumus. 

2019-12-02

Gruodžio 17 d. Studijų kokybės vertinimo centras Vilniuje organizuoja tarptautinį seminarą, skirtą neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimui aukštosiose mokyklose. Pranešimus skaitys ir gerąja praktika dalinsis užsienio ekspertai ir SKVC specialistai. Lektoriai bus pasiruošę atsakyti į Jūsų klausimus, taip pat galėsite pasidalinti savo patirtimi. Kviečiame dialogui!

1 2 3 4 5 6 7 ... 26