2021-09-29

2021 m. rugsėjo 27 d. Briuselyje buvo pristatyta sutartis dėl automatinio kvalifikacijų pripažinimo tarp Baltijos ir Beniliukso šalių.

2021-09-20

2021 m. rugsėjo 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) direktoriaus įsakymu Nr. V-54 patvirtinta nauja Studijų krypčių išorinio vertinimo plano (toliau – Planas) redakcija.

2021-09-10

 

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), siekdamas ir toliau užtikrinti savo veiksmų skaidrumą bei viešumą, įtvirtindamas priimamų sprendimų nešališkumą, tęsia antikorupcinės aplinkos stiprinimą. Pagrindinis tokios veiklos tikslas yra užkirsti kelią korupcijai ir neleisti susikurti sąlygoms korupcijai institucijos veikloje.

2021-09-10

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), siekdamas ir toliau užtikrinti savo veiksmų skaidrumą bei viešumą, įtvirtindamas priimamų sprendimų nešališkumą, pasitvirtino nulinę dovanų politiką.

2021-09-10

Šiemet į valstybės lėšomis finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose stojančiųjų, išsilavinimą įgijusių užsienyje, buvo daugiausiai per pastaruosius 10 metų. Pasibaigus priėmimui į aukštąsias mokyklas paaiškėjo, kad 2021 m. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) gautų prašymų dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo skaičius buvo didžiausias nuo 2012 m. 

2021-09-01

Studijų kokybės vertinimo centras sveikina rugsėjo 1-osios proga!

2021-08-06

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), bendradarbiaudamas su Nacionaline švietimo agentūra, antrus metus iš eilės atliko kasmetinę studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizę. Tai yra naujas išorinio kokybės užtikrinimo ir viešinimo įrankis. Lyginant su praeitais metais, pastebimas situacijos gerėjimas, išskyrus dvi aukštąsias mokyklas. Kiekviena aukštoji mokykla, remdamasi pateiktos ataskaitos duomenimis, galės pasilyginti su kitomis. Be to, tai yra papildomas informacijos šaltinis ekspertams, vertinantiems aukštąsias mokyklas ir jose vykdomas studijas.

2021-07-22

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) viešina tarpinius kartu su partneriais - Europos kokybės užtikrinimo agentūromis ir aukštosiomis mokyklomis - įgyvendinamo projekto SMART-QUAL rezultatus.

2021-07-21

Prasidėjus priėmimui į Lietuvos universitetus ir kolegijas, kviečiame stojančiuosius, vidurinį išsilavinimą įgijusius užsienio šalyse, ilgai nedelsti ir kreiptis dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo. Prašymai dėl šių dviejų paslaugų gavimo Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) teikiami tik internetu, Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje, https://epe.skvc.lt/

 

2021-07-15

Studijų kokybės vertinimo centras ieško naujo komandos nario!

Kandidatus kviečiame dalyvauti atrankoje.

1 2 3 4 5 ... 51