2021-06-10

Birželio 9 d. nuotoliniu būdu įvyko 28-asis jungtinis ENIC/NARIC tinklų atstovų susitikimas. Susitikimas organizuotas bendradarbiaujant Europos Komisijai, Europos Tarybai, UNESCO ir Portugalijos ENIC/NARIC centrui.

2021-06-10

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2021 m. birželio 21 ir 22 dienomis organizuoja dviejų dalių  įvadinį mokymą aukštųjų mokyklų darbuotojams, kurie dirba su užsienio studentų atranka, priėmimu ir (ar) jų kvalifikacijų pripažinimu.

2021-05-31

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. UAB Graičiūno aukštoji vadybos mokykla netenka leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Leidimo galiojimas panaikintas Švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2021 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-804.

2021-05-19

Prie užsienio kvalifikacijų pripažinimą atliekančių aukštųjų mokyklų prisijungė dar penkios aukštosios mokyklos, tarp jų ir pirmosios šią teisę gavusios kolegijos.

2021-05-18

Pirmadienį, gegužės 17 d., Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) su Lietuvos universitetų atstovais pradėjo užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aptarimų ciklą.

2021-05-12

Jei užsienyje įgijote vidurinį išsilavinimą ir ketinate pretenduoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų programas bendrojo priėmimo metu, jau galite kreiptis dėl vidurinio ugdymo programoje pasiektų įvertinimų konvertavimo į Lietuvos pasiekimų vertinimo skales. Šis konvertavimas reikalingas tam, kad stojimo metu būtų apskaičiuotas konkursinis balas.

2021-04-23

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl mokymosi visą gyvenimą mikro-kredencialų (micro-credentials). Konsultacijos truks iki š. m. liepos 13 d. Jose kviečiama dalyvauti bet kuri suinteresuota institucija ar asmuo.

2021-04-19

Š.m. balandžio 12 ir 15 dienomis vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuoti dviejų dalių nuotoliniai mokymai studijų krypčių vertinimo ekspertams.

Mokymuose dalyvavo 45 ekspertai iš Lietuvos ir užsienio valstybių, kurie vertins 10-ies krypčių studijas 13-oje Lietuvos aukštųjų mokyklų. Tarptautinių ekspertų grupių nuotoliniai vizitai į aukštąsias mokyklas vyks šių metų balandžio-gegužės mėnesiais.

2021-04-15

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kvietimu jau kelerius metus Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojai susitinka su vyresniųjų klasių moksleiviais plačiau pristatyti kokybiškų studijų Lietuvoje ar užsienyje galimybes.

2021 m. vasario 10 d, kovo 2 d. ir balandžio 13 d.SKVC specialistai susitikimuose pristatė Centro veiklas ir sukauptą patirtį, kuri leidžia išsamiai kalbėti apie studijų kokybę.

 

 

 

2021-04-09

Kovo 24 ir balandžio 9 dienomis vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuoti dviejų dalių nuotoliniai mokymai aukštųjų mokyklų veiklos  vertinimo ekspertams.

Mokymuose dalyvavo 27 ekspertai iš 5 tarptautinių ekspertų grupių, kurios šių metų balandžio-gegužės mėnesiais vyks į nuotolinius vizitus.

1 2 3 4 5 ... 49