2021-07-02

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) specialistai pabaigė kasmetinį užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aptarimų ciklą su aukštųjų mokyklų atstovais. Po susitikimų SKVC vykdytoje apklausoje universitetai nurodė, kad tokie SKVC organizuojami susitikimai vykdomo akademinio pripažinimo aptarimui yra reikalingi, jų metu aptariamos visos rūpimos temos ir kylantys klausimai.

2021-07-01

 

Švietimo sektoriui perėjus prie nuotolinio mokymo 2020 metų pavasarį, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC, Centras) išorinio vertinimo vizitus taip pat pradėjo organizuoti nuotoliniu būdu. Perėjimas prie nuotolinių technologijų naudojimo leido nenutrūkstamai tęsti SKVC veiklą karantino sąlygomis.

Išliekant sugriežtintiems kelionių į užsienį reikalavimams, nuotoliniai vizitai bus tęsiami iki 2021 metų pabaigos.

 

 

2021-06-28

2021 m. birželio 28 d. Centras pristatė studijų krypčių stebėsenos rezultatų apžvalgą bei su aukštųjų mokyklų atstovais aptarė kylančius klausimus dėl studijų krypčių stebėsenos rodiklių.

2021-06-23

2021 m. birželio 21-22 d. nuotoliniu būdu Centras organizavo įvadinį mokymą apie užsienio kvalifikacijų pripažinimą aukštųjų mokyklų darbuotojams naujai įsitraukusiems į pripažinimo veiklą.

2021-06-18

2021 m. birželio 18 dieną vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuoti nuotoliniai mokymai, skirti  studijų programų savianalizės suvestinių rengėjams.

2021-06-10

2021 m. birželio 10 d. nuotoliniu būdu vyko trečiasis Kokybės forumas, kurį organizavo Studijų kokybės vertinimo centras (Centras). Šis Kokybės forumas buvo skirtas pirmųjų studijų krypčių vertinimų, vykusių 2020 m., patirtims aptarti. Jame dalyvavo 63 dalyviai iš 34 aukštųjų mokyklų.

2021-06-10

Studijų kokybės vertinimo centras atkreipia aukštųjų mokyklų dėmesį, kad pasikeitė aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo planas. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės pasirašytu 2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-1063 vertinimo planas išdėstytas nauja redakcija.

2021-06-10

Birželio 9 d. nuotoliniu būdu įvyko 28-asis jungtinis ENIC/NARIC tinklų atstovų susitikimas. Susitikimas organizuotas bendradarbiaujant Europos Komisijai, Europos Tarybai, UNESCO ir Portugalijos ENIC/NARIC centrui.

2021-06-10

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2021 m. birželio 21 ir 22 dienomis organizuoja dviejų dalių  įvadinį mokymą aukštųjų mokyklų darbuotojams, kurie dirba su užsienio studentų atranka, priėmimu ir (ar) jų kvalifikacijų pripažinimu.

2021-05-31

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. UAB Graičiūno aukštoji vadybos mokykla netenka leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Leidimo galiojimas panaikintas Švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2021 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-804.

1 2 3 4 5 ... 50