2015-06-01

Birželio 1-5 dienomis vyksta Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos išorinis veiklos vertinimas. Jį atlieka tarptautinė ekspertų grupė Lietuvoje. Ekspertų grupės nariai išnagrinėjo aukštosios mokyklos parengtą savianalizės suvestinę, o vizito metu jie diskutuos ir aptars probleminius klausimus su universiteto vadovybe, akademine bendruomene, absolventais, darbdaviais, socialiniais universiteto partneriais.

2015-05-29

Kviečiame abiturientus, jų tėvelius ir visus, kam aktuali aukštojo mokslo tema, klausyti Lietuvos radijo švietimo laidos „Dešimt balų".

Laidoje Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktorė Nora Skaburskienė ir šio centro Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Žilinskaitė kalbėjo apie studijų programų vertinimą.

2015-05-22

Gegužės 22 dieną Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) vyko seminaras, skirtas aukštosioms mokykloms, kurios ketina atlikti užsienio kvalifikacijų pripažinimą.

Seminare buvo aptarti pagrindiniai tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimai, padėti formuoti aukštosios mokyklos gebėjimai, reikalingi pasirengti teisės užsienio kvalifikacijų pripažinimo gavimui bei dirbti šią teisę gavus.

 

2015-05-12

Prancūzijos ENIC/NARIC (Centre international d’études pédagogiques; http://www.ciep.fr/en/), bendradarbiaudamas su kitų šalių ENIC/NARIC tinklo nariais, organizuoja seminarą “Internationalization of Higher Education - Mobility and Employability".

Data – 2015 m. gegužės 28 d.

Vieta - Sevres (Paryžiaus priemiestis), Prancūzija

2015-05-05

Kviečiame dalyvauti š.m. gegužės 19 d. organizuojamame seminare tema „Studijų krypčių aprašų rengimo ir taikymo ypatumai: ateities vizija“, skirtame aukštojo mokslo akademinės bendruomenės supažindinimui su parengtais Fizikos, Švietimo ir ugdymo bei Visuomenės saugumo studijų krypčių aprašais. 

2015-05-05

Europos aukštajame moksle vis ryškesnis perėjimas prie į studentą orientuoto mokymo ir mokymosi. Tačiau pastaraisiais metais atliktų tyrimų analizė parodė, kad pokytis iš tradicinio į dėstytoją orientuoto modelio į lankstesnį į studentą orientuotą mokymą buvo lėtesnis, nei tikėjosi daugelis politikų. Be to išryškėjo žymūs skirtumai tarp Europos šalių. Naujausių technologijų plėtra galėtų paspartinti šiuos pokyčius.

2015-04-28

2011-2015 m. vykusio išorinio aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo metu Švietimo ir mokslo ministras inicijavo 47 institucijų vertinimus. Studijų kokybės vertinimo centras organizavo 44 vertinimus: 23 kolegijų (13 valstybinių ir 10 privačių) ir 21 universiteto (14 valstybinių ir 7 privačių).

2015-04-24

2012 metais prasidėjusi užsienio kvalifikacijų pripažinimo sistemos pertvarka pastūmėjo du pirmuosius universitetus imtis kvalifikacijų pripažinimo savarankiškai. Iki šiol šią veiklą vykdė tik Studijų kokybės vertinimo centras. Po sistemos pertvarkos tokią teisę gauti gali taip pat ir kitos institucijos.

2015-04-13

Balandžio 9 dieną vyko diskusija apie pagrindines aukštojo mokslo misijas "Aukštasis mokslas - misija (ne)įmanoma?". Renginys sulaukė daugiau kaip 100 dalyvių dėmesio, sukėlė įdomių diskusijų ir leido išgirsti įvairių nuomonių nagrinėjamomis temomis. Kviečiame susipažinti su šių pokalbių santrauka.

 

2015-04-08

2015 m. balandžio 1 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) galutiniu ir neskundžiamu sprendimu pasibaigė 2012 metais prasidėjęs teisminis ginčas tarp Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) dėl šios aukštosios mokyklos neigiamo išorinio veiklos įvertinimo. LVAT patvirtino, kad SKVC sprendimas vertinti LEU veiklą neigiamai dėl strateginio valdymo srities trūkumų yra teisėtas ir pagrįstas.

1 ... 43 44 45 46 47 48