2015-11-12

„KOKYBĖ yra jungiantis dalykas. Tai yra vienintelė mūsų ateitis.
Aš tikiu, kad kai Jūs toje ateityje paklausite žmonių,
kodėl jie siekė kokybės. Jie atsakys,
kad toks poreikis jiems buvo
akivaizdus.“
                      Stevas Jobsas

2015-11-09

Lietuva ir Kinija susitarė dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, abipusio pripažinimo. Susitarimas įsigaliojo 2015 m. lapkričio 9 dieną. Šiuo susitarimu siekiama palengvinti abipusį kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimą, paskatinti informacijos apie abiejų valstybių švietimo sistemų mainus.

2015-11-05

Nigerijoje teikiamomis WAEC arba NECO Senior School Certificate kvalifikacijomis liudijamos žinios ir gebėjimai, įprastai įgyjami baigus 12 metų nominalios trukmės bendrojo ugdymo programą, kurios paskutiniuosius 3 metus sudaro vidurinis ugdymas (senior secondary).

2015-10-28

Spalio 28 d. Vilniuje vyko Studijų kokybės vertinimo centro organizuojamas seminaras aukštųjų mokyklų kokybės skyrių darbuotojams apie aukštosios mokyklos centrinės administracijos ir akademinių padalinių sąveika vidiniame studijų kokybės užtikrinime.

2015-10-27

2015 m. rudenį pakartotiniai instituciniai vertinimai vyksta šiose aukštosiose: Žemaitijos kolegijoje, Kazimiero Simonavičiaus universitete, LCC Tarptautiniame universitete.

2015-10-20

Spalio 20 dieną Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė sutartis, pagal kurias bus įgyvendinami projektai ,,Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“, projekto kodas Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002. Ir ,Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)“, projekto kodas Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0001.

2015-10-14

Spalio 14 dieną vyko SKVC organizuojami studentų, kurie dalyvaus išoriniame studijų programų bei instituciniame vertinimuose, mokymai. Šių mokymų tikslas - plėsti studentų žinias ir didinti jų kompetencijas, reikalingas dalyvaujant išorinio vertinimo procese.

 

2015-10-12

Kviečiame dalyvauti 2015 m. spalio 28 d. Studijų kokybės vertinimo centro organizuojamame seminare Vilniuje. Renginio metu bus aptariama aukštosios mokyklos centrinės administracijos ir akademinių padalinių sąveika vidiniame studijų kokybės užtikrinime. Registracija stabdoma.

2015-10-08

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) kviečia prie komandos prisijungti Projekto veiklų, susijusių su užsienio kvalifikacijų vertinimu, vykdytoją. Su pilnu pareigybės aprašymu galite susipažinti čia - Karjera

2015-10-05

Rugsėjo 10-11 dienomis Jūrmaloje (Latvija) vyko Baltijos šalių aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų susitikimas, kuriame kiekviena šalis pristatė dabartines veiklas, darbo metodus ir ateities planus.

1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50