2015-10-05

Rugsėjo 10-11 dienomis Jūrmaloje (Latvija) vyko Baltijos šalių aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų susitikimas, kuriame kiekviena šalis pristatė dabartines veiklas, darbo metodus ir ateities planus.

2015-09-30

2015 m. antrąjį pusmetį Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai lankysis institucijose, kurių vertinimo procesai pasibaigė 2015 m. pradžioje. Susitikimų metu SKVC darbuotojai kartu su aukštųjų mokyklų vadovybe aptars numatytas konkrečios institucijos veiklos gerinimo priemones.

2015-09-25

Kviečiame susipažinti su Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) pavirtintais 52 studijų krypčių aprašais. Atkreipiame dėmesį, kad aukštosios mokyklos įpareigotos savo vykdomas studijų programas suderinti su patvirtintų studijų krypčių aprašų nuostatomis iki 2016 m. birželio 1 d.

2015-09-24

AQ Austria ir SKVC susitarė dėl abipusio bendradarbiavimo šiose srityse: dėl ekspertų mainų, jungtinių vertinimo procedūrų, bendrų projektų, taip pat patirties ir informacijos, siekiant sukurti priemones skirtas suderinti veiklas aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo srityje ir skatinti bendradarbiavimą dėl akreditacijos ir kokybės užtikrinimo procedūrų.

2015-09-08

Darbdaviai, siekiantys įdarbinti užsieniečius ir norintys gauti jų užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą, nuo šiol gali kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) supaprastinta tvarka. Kreiptis ir gauti atsakymą galima elektroniniu paštu: užtenka atsiųsti užpildytą prašymą ir išsilavinimo dokumentą bei jo priedą.

2015-09-07

2015 metų birželio pradžioje vyko Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos (VU TVM) pakartotinis vertinimas. Jo metu ekspertai TVM veiklą įvertino teigiamai ir akreditavo VU TVM maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

2015-09-07

2015 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje ir rugsėjo 3 d. Kaune vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuojami seminarai tema „Indijos švietimo sistema ir jos kvalifikacijų vertinimas”.  Renginyje dalyvavo aukštųjų mokyklų darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su studentų iš Indijos paieška, atranka ir priėmimu į studijas.

2015-09-01

Naujų akademinių metų proga linkime sėkmės gerinant kokybę ir siekiant naujų tarptautiškumo aukštumų.

2015-07-31

2015 m. liepos mėnesio pabaigoje Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti pirmieji 26 studijų krypčių aprašai. Aukštosios mokyklos įpareigotos savo vykdomas studijų programas suderinti su patvirtintų studijų krypčių aprašų nuostatomis iki 2016 m. birželio 1 d

2015-07-03

Pasibaigus bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas pirmajam etapui  pastebima tendencija, kad kasmet pareiškėjų skaičius didėja. Taip pat galima daryti prielaidą, kad vis daugiau grįžta emigravusių lietuvių, o Lietuvos aukštosios mokyklos kasmet įgyja vis didesnį populiarumą tarp užsieniečių.

 

1 ... 45 46 47 48 49 50 51