2020-12-29

Studijų kokybės vertinimo centras linki gražių švenčių!

2020-12-17

Atsižvelgiant į neeilinę Covid-19 sukeltą pandeminę situaciją ir dėl jos pakoreguotą studijų procesą bei susijusias veiklas, pratęsti 2021 m. II  ir 2022 m. I pusmetį numatytų studijų krypčių išorinio vertinimo savianalizės suvestinių pateikimo Studijų kokybės vertinimo centrui terminai.

2020-12-17

2020 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir Lenkijos aukštojo mokslo ir mokslo ministras Wojciechas Murdzekas Vilniuje pasirašė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo. Šis susitarimas, prie kurio rengimo prisidėjo ir Studijų kokybės vertinimo centras, įsigalios 2021 m. vasario 1 d.

2020-12-17

Studijų kokybės vertinimo centras informuoja, kad siekiant užkardyti koronaviruso plitimą nuo kovo 16 d. lankytojai laikinai bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Konsultacijos bus teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu, prašymai priimami elektroninėmis priemonėmis. Prašymai dėl akademinio pripažinimo priimami internetu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje. 

2020-12-11

2020 m. gruodžio 15 d. Studijų kokybės vertinimo centras organizuoja tarptautinę konferenciją tema  „Kokybiškų nuotolinių studijų įgyvendinimas“.

 

Renginys skirtas aukštųjų mokyklų vadovams bei vidurinės grandies administracijai, studentams, taip pat kitų švietimo srities organizacijų atstovams.

2020-12-03

Gruodžio 3 d. nuotoliniu būdu įvyko Estijos, Latvijos ir Lietuvos ENIC/NARIC centrų atstovų metinis susitikimas. Įprastai tokie susitikimai organizuojami pirmąjį metų ketvirtį, susitinkant vienoje iš šalių. Tačiau dėl COVID-19 pandemijos susitikimo laikas ir būdas buvo pakoreguoti.

2020-11-24

Prasidėjo akademinio pripažinimo procesų peržiūrai skirti ekspertų vizitai į aukštąsias mokyklas, KAPRIS-2 projekto partneres – KTU, LSMU, VDU, VGTU ir VU. Susitikimai planuojami iki lapkričio pabaigos.

2020-11-16

Pradedamas vykdyti išorinis studijų krypčių vertinimas, kurio pagrindu bus akredituojamos studijų kryptys.Tarptautinių ekspertų grupių, vertinančių pirmųjų aštuonių studijų krypčių burnos priežiūros, elektros inžinerijos, istorijos, literatūrologijos, mechanikos inžinerijos, menotyros, regiono studijų ir transporto inžinerijos studijas, vizitai į aukštąsias mokyklas vyks šių metų lapkričio-gruodžio mėnesiais.

 

2020-11-09

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) lapkričio 6 d. vaizdo konferencijos būdu organizavo už studijų kokybę atsakingų aukštųjų mokyklų darbuotojų forumą „Studijų vertinimas nuotoliniu būdu“.

Penktadienį įvykęs aukštųjų mokyklų atstovų kokybės forumas skirtas bendradarbiavimui su aukštosiomis mokyklomis stiprinti.

2020-11-06

2020 m. lapkričio 5 d. įsigalioja Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC, Centras) patvirtintas teisės aktas, reglamentuojantis egzilio sąlygomis veikiančios aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinės  rengimo reikalavimus, SKVC organizuojamo aukštųjų mokyklų egzilyje išorinio veiklos vertinimo principus, išorinio vertinimo eigą, sprendimų dėl išorinio įvertinimo ir akreditavimo priėmimą bei paskesnę veiklą.

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 50