2020-06-11

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) tęsia užsienio kvalifikacijų pripažinimo aptarimus su universitetų atstovais. Šiandien vykusio nuotolinio susitikimo su Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) atstovais metu buvo aptartas akademinio pripažinimo vykdymas ir rezultatai šiame universitete praėjusiais metais.  

2020-06-10

Europos studentų sąjunga (ESU) kviečia studentus iš įvairių šalių ir aukštųjų mokyklų prisijungti prie ESU aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ekspertų grupių. Raginame Lietuvos universitetų ir kolegijų studentus teikti paraiškas. Tai puiki galimybė įgyti naujos patirties dirbant tarptautinėje aplinkoje ir prisidėti prie Europos aukštojo mokslo gerinimo. 

2020-06-09

Prasidėjus priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kviečiame stojančiuosius, vidurinį išsilavinimą įgijusius užsienyje, nedelsti ir kreiptis dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo. Nuo šių metų visi prašymai Studijų kokybės vertinimo centrui turi būti teikiami tik internetu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje. 

2020-06-08

Studijų kokybės vertinimo centras atnaujino ir papildė Bendrąsias rekomendacijas užsienio kvalifikacijų pripažinimui, kuriomis vadovaujasi Lietuvos aukštosios mokyklos, turinčios teisę savarankiškai atlikti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą. Parengtos naujos rekomendacijos dėl Irano ir Libano suteikiamų kvalifikacijų, papildytos – dėl Ganos, Indijos ir Nigerijos kvalifikacijų. 

2020-06-05

 

Informuojame, kad šių metų birželio 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta nauja Studijų krypčių išorinio vertinimo plano redakcija. 2020 m. antrąjį pusmetį ir 2021 m. pirmąjį pusmetį numatytų vertinti studijų krypčių savianalizių suvestinių pateikimo terminai nukelti mėnesiu vėliau. 

2020-06-01

Studijų kokybės vertinimo centras tęsia užsienio kvalifikacijų pripažinimo aptarimų ciklą su aukštųjų mokyklų darbuotojais. Šiandien nuotolinio susitikimo metu akademinio pripažinimo vykdymas 2019 metais ir kiti aktualūs užsienio kvalifikacijų pripažinimo klausimai aptarti su Kauno technologijos universiteto atstovais. 

2020-05-27


Studijų kokybės vertinimo centro ir Klaipėdos universiteto atstovai šiandien nuotoliniu būdu aptarė užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymą 2019 metais. Taip pat buvo kalbama apie priėmimą į aukštojo mokslo studijas ir informacijos apie akademinį pripažinimą teikimą būsimiems studentams bei šiuo metu Europos šalims prioritetines kryptis akademinio pripažinimo srityje.  

2020-05-22


Šiandien Studijų kokybės vertinimo centras organizavo paskutinę pirmojo ciklo nuotolinę konsultaciją aukštųjų mokyklų veiklos savianalizės rengėjams. Joje dalyvavo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto administracijos ir savianalizės suvestinės rengimo grupės atstovai. Gegužės mėnesį įvyko nuotolinės konsultacijos dar keturioms Lietuvos aukštosioms mokykloms. 

2020-05-21

Šiandien nuotoliniu būdu įvyko Studijų kokybės vertinimo centro ir Vilniaus universiteto  administracijos atstovų susitikimas, kurio metu buvo išsamiai aptarti užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymo 2019 metais eiga ir rezultatai šiame universitete. Taip pat plačiau diskutuota apie užsienio kvalifikacijų pripažinimo aktualijas bei tolesnes veiklas akademinio pripažinimo srityje. 

2020-05-21

Dėl pandemijos Lietuvoje paskelbus karantiną aukštosios mokyklos visą studijų procesą galėjo vykdyti tik nuotoliniu būdu. Studijų kokybės vertinimo centras paklausė Lietuvos universitetų ir kolegijų, kaip pavyko perkelti veiklą į elektroninę erdvę, su kokiais iššūkiais teko susidurti ir kokios galimybės atsivėrė pradėjus vykdyti tik nuotolines studijas. Kviečiame susipažinti su apklausos rezultatais.

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 50