Kaip ekspertai įvertino sociologijos studijas Lietuvoje?

2022-01-07

2021 m. sausio – rugsėjo mėn. tarptautinės ekspertų grupės atliko 10 studijų krypčių išorinį vertinimą. Buvo vertinamos energijos inžinerijos, kino, mitybos, muzikos, religijos studijų, sociologijos, teatro, lingvistikos, rinkodaros ir žurnalistikos studijų kryptys.
Remiantis ekspertų parengtomis išvadomis, 2021 m. gruodį priimti sprendimai dėl 6 krypčių studijų akreditavimo.
Kviečiame susipažinti su sociologijos studijų krypties vertinimo išvadomis.

Sužavėjo darbuotojai, bet trūksta patalpų ir mobilumo


Sociologijos krypties studijos buvo vertinamos trijose Lietuvos aukštosiose mokyklose: Vilniaus universitete (VU) (3 pirmosios ir 3 antrosios pakopų studijų programos), Vytauto Didžiojo universitete (VDU) (2 pirmosios ir 2 antrosios pakopų studijų programos) ir Kauno technologijos universitetas (KTU) (1 antrosios pakopos studijų programa). 
Ekspertų grupę labai sužavėjo universitetų bibliotekos ir IT ištekliai ir  darbuotojų pasiaukojimas bei atsidavimas. Tačiau ekspertai atkreipė dėmesį į patalpų trūkumą VU. Taip pat ekspertai pažymi, kad VU programų modulių turinys solidus, bet tradicinis, pasigendama novatoriškumo bei pažangumo, įžvelgtas modulių, dėstomų anglų kalba, trūkumas, o tai riboja tarptautinių studentų skaičių.
Atkreiptas dėmesys į VDU Socialinių mokslų fakulteto vadovybės struktūrą ir jos efektyvią veiklą skatinant mokslinius tyrimus, kuriant ir palaikant ryšį tarp mokslinių tyrimų ir mokymo(si). Fakulteto akademinė bendruomenė pasižymi stipriais bendradarbiavimo ryšiais, paremtais atvirumo, laisvės ir demokratijos vertybėmis. Programų modulių turinys stiprus. 
Ekspertų nuomone, KTU dėstytojai turėtų didesnį dėmesį skirti moksliniams tyrimams ir siekti didinti aukšto lygio tarptautinių publikacijų skaičių. Taip pat turėtų siekti, kad būtų padidintas valstybės finansuojamų vietų skaičius tam, jog padidėtų programoje studijuojančių studentų skaičius.
Kartu pasiūlyta, kad visų universitetų sociologijos krypties studijų dėstytojams būtų suteikta galimybė ir sąlygos pasinaudoti akademinėmis atostogomis tyrimams, dėstyti kituose universitetuose. Tai pagerintų dėstytojų žinias atliekamų mokslinių tyrimų ir dėstomo dalyko srityje, didintų tarptautinį bendradarbiavimą. 

Lentelėje pateikiami studijų vertinimo rezultatai pagal aukštąsias mokyklas.

Aukštoji mokykla

Studijų

pakopa

Vertinimo

balas*

Akreditavimo sprendimas

Kauno technologijos universitetas

Antroji

24

7 metai

Vilniaus universitetas

Pirmoji

23

7 metai

Vilniaus universitetas

Antroji

23

7 metai

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

27

7 metai

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

27

7 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

Visos išorinio vertinimo išvados:

Kauno technologijos universitetas 

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Akreditavimo įsakymą rasite čia.

 

Atgal