2021-09-10

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), siekdamas ir toliau užtikrinti savo veiksmų skaidrumą bei viešumą, įtvirtindamas priimamų sprendimų nešališkumą, pasitvirtino nulinę dovanų politiką.

2020-12-17

Studijų kokybės vertinimo centras informuoja, kad siekiant užkardyti koronaviruso plitimą nuo kovo 16 d. lankytojai laikinai bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Konsultacijos bus teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu, prašymai priimami elektroninėmis priemonėmis. Prašymai dėl akademinio pripažinimo priimami internetu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje. 

2020-09-10


Studijų kokybės vertinimo centre rugsėjo 8–9 d. vaizdo konferencijos būdu vyko susitikimai su Gruzijos Nacionalinio švietimo kokybės gerinimo centro (NCEQE) atstovais. Kolegas iš Gruzijos domino SKVC patirtis vykdant užsienio kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą. Gruzijos atstovai šį rudenį turėjo atvykti vizito į Lietuvą, bet dėl pandemijos vizitas buvo perkeltas į virtualią erdvę.

2020-09-09


Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu atnaujinta vizitų į aukštąsias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu tvarka. Esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai padėčiai nuotoliniai vizitai į aukštąsias mokyklas bus vykdomi ne tik vertinant ketinamas vykdyti studijų programas, bet ir atliekant vykdomų studijų krypčių vertinimus

2020-09-08

Studijų kokybės vertinimo centras pradeda vykdyti nacionalinę studentų apklausą apie 2020 m. II pusmetį vertinamų studijų krypčių kokybę: Burnos priežiūra, Elektros inžinerija, Istorija, Literatūrologija, Mechanikos inžinerija, Menotyros, Regiono studijos bei Transporto inžinerija. Apklausoje kviečiame dalyvauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, kurie studijuoja minėtų studijų krypčių programose. 

2020-09-07

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai rugsėjo 4 d. vaizdo konferencijos būdu dalyvavo kasmetiniame Baltijos šalių kokybės agentūrų susitikime. Jį organizavo Estijos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės agentūra (EKKA). Jame taip pat dalyvavo Latvijos aukštojo mokslo kokybės agentūros (AIKA) atstovai. Šių metų susitikimo tema – Žvilgsnis į ateitį: naujas kokybės vertinimo amžius. 

2020-09-01


Sveikiname Rugsėjo 1-osios proga! Pradėdami šiuos mokslo metus neįprastomis sąlygomis, drąsiai priimkite visus iššūkius, nes sunkumuose slypi ir galimybės. Besikeičiančiame pasaulyje nepaliaukite mokytis, ieškoti ir atrasti. Naujaisiais mokslo metais linkime pažinimo džiaugsmo, naujų atradimų, prasmingų darbų ir bendraminčių palaikymo! 

2020-08-28

Studijų kokybės vertinimo centras, norėdamas sužinoti studentų nuomonę apie nuotolines studijas, šią vasarą vykdo nacionalinę studentų apklausą. Joje gali dalyvauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai bei šių metų absolventai. Jei dar nepareiškėte savo nuomonės, kviečiame tai padaryti iki š. m. rugsėjo 6 d. Studentų požiūris labai svarbus ieškant galimybių, kaip patobulinti nuotolines studijas. 

2020-08-12

Stojančiuosius į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo užsienyje, kviečiame paskubėti kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl išsilavinimo pripažinimo ir pažymių atitikmenų nustatymo. Jau kitą savaitę, rugpjūčio 18 d. 12 val. baigiasi prašymų pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms teikimo LAMA BPO informacinėje sistemoje terminas. 

2020-08-03

Šiandien Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir Lenkijos aukštojo mokslo ir mokslo ministras Wojciechas Murdzekas Vilniuje pasirašė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo. 

1 2 3 4 ... 44