2020-12-17

Studijų kokybės vertinimo centras informuoja, kad siekiant užkardyti koronaviruso plitimą nuo kovo 16 d. lankytojai laikinai bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Konsultacijos bus teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu, prašymai priimami elektroninėmis priemonėmis. Prašymai dėl akademinio pripažinimo priimami internetu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje. 

2020-06-18

Birželio 17 d. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė dalyvavo Lisabonos pripažinimo konvencijos ekspertų grupės nuotoliniame pasitarime, kurio metu buvo svarstomi akademinio pripažinimo įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės COVID-19 pandemijos metu.  

2020-06-15

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir Kvalifikacijų vertinimo skyriaus atstovai šiandien dalyvauja 27-ajame metiniame ENIC/NARIC tinklų susitikime. Nuotolinio susitikimo metu bus svarstomos pagrindinės šių dienų aktualijos: COVID-19 pandemijos sukelti iššūkiai, užsienio kvalifikacijų pripažinimas ir dokumentų išdavimas pandemijos sąlygomis.

2020-06-15

Šiandien nuotoliniu būdu įvyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) atstovų susitikimas, kurio metu buvo išsamiai aptartas užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo vykdymas šiame universitete, taip pat diskutuota apie gerąsias praktikas bei priimamų sprendimų kokybės užtikrinimo priemones. 

2020-06-11

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) tęsia užsienio kvalifikacijų pripažinimo aptarimus su universitetų atstovais. Šiandien vykusio nuotolinio susitikimo su Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) atstovais metu buvo aptartas akademinio pripažinimo vykdymas ir rezultatai šiame universitete praėjusiais metais.  

2020-06-10

Europos studentų sąjunga (ESU) kviečia studentus iš įvairių šalių ir aukštųjų mokyklų prisijungti prie ESU aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ekspertų grupių. Raginame Lietuvos universitetų ir kolegijų studentus teikti paraiškas. Tai puiki galimybė įgyti naujos patirties dirbant tarptautinėje aplinkoje ir prisidėti prie Europos aukštojo mokslo gerinimo. 

2020-06-09

Prasidėjus priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kviečiame stojančiuosius, vidurinį išsilavinimą įgijusius užsienyje, nedelsti ir kreiptis dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo. Nuo šių metų visi prašymai Studijų kokybės vertinimo centrui turi būti teikiami tik internetu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje. 

2020-06-08

Studijų kokybės vertinimo centras atnaujino ir papildė Bendrąsias rekomendacijas užsienio kvalifikacijų pripažinimui, kuriomis vadovaujasi Lietuvos aukštosios mokyklos, turinčios teisę savarankiškai atlikti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą. Parengtos naujos rekomendacijos dėl Irano ir Libano suteikiamų kvalifikacijų, papildytos – dėl Ganos, Indijos ir Nigerijos kvalifikacijų. 

2020-06-05

 

Informuojame, kad šių metų birželio 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta nauja Studijų krypčių išorinio vertinimo plano redakcija. 2020 m. antrąjį pusmetį ir 2021 m. pirmąjį pusmetį numatytų vertinti studijų krypčių savianalizių suvestinių pateikimo terminai nukelti mėnesiu vėliau. 

2020-06-01

Studijų kokybės vertinimo centras tęsia užsienio kvalifikacijų pripažinimo aptarimų ciklą su aukštųjų mokyklų darbuotojais. Šiandien nuotolinio susitikimo metu akademinio pripažinimo vykdymas 2019 metais ir kiti aktualūs užsienio kvalifikacijų pripažinimo klausimai aptarti su Kauno technologijos universiteto atstovais. 

1 2 3 4 ... 42