SKVC atliko tarptautinį aukštosios mokyklos veiklos vertinimą Alžyre

2022-09-15

2022 m. rugsėjo 11–13 d. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) organizavo vizitą į Nacionalinę aukštojo mokslo Agronomijos mokyklą (Ecole National Supérieure d'Agronomie d'Alger (ENSA)). Vizitas organizuotas atlikti pilotinį išorinį aukštosios mokyklos veiklos vertinimą.

Išorinį vertinimą atlieka ekspertų grupė, SKVC sudaryta pagal SKVC patvirtintą ir iš anksto viešai paskelbtą Ekspertų atrankos aprašą. Į išorinį vertinimą buvo įtraukti ekspertai iš užsienio valstybių. Numatyta įvertinti Strateginio valdymo, Studijų ir mokymosi visą gyvenimą bei Mokslinių tyrimų ir plėtros ir (ar) meno veiklos sritis. 

Vizito į ENSA metu ekspertai susitiko su aukštosios mokyklos administracija, savianalizės rengimo grupe, dėstytojais, mokslo darbuotojais, studentais, absolventais ir socialiniais partneriais, apžiūrėjo aukštosios mokyklos infrastruktūrą. Vertinimą koordinavo SKVC Institucinio vertinimo skyriaus patarėja Jolanta Revaitienė.
Ši veikla buvo įgyvendinama pagal atlygintinų paslaugų sutartį, sudarytą su Vytauto Didžiojo universitetu, kuris yra „Erasmus+“ projekto „Alžyro žemės ūkio ir biosistemų inžinerijos aukštųjų mokyklų vidaus kokybės užtikrinimo sistema“ koordinatorius.

Atgal