Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Lapkritis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03

Kokybės politika

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO

KOKYBĖS POLITIKA

 

Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka skatinti aukštųjų mokyklų veiklos kokybę per išorinį vertinimą, užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų (toliau – kvalifikacijos, susijusios su aukštuoju mokslu), vertinimą, teikti informaciją Centro veiklos klausimais bei vykdyti kitas funkcijas.   

Siekiant nuolat gerinti Centro paslaugų kokybę, vadovybė įsipareigoja:

  • Vadovautis teisėtumo, objektyvumo, skaidrumo, nešališkumo, savalaikiškumo ir kitais principais, atliekant aukštųjų mokyklų, studijų programų ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo procedūras bei sprendimus priimant duomenų ir informacijos analizės pagrindu;
  • Teikti išsamią, savalaikę ir patikimą informaciją bei konsultacijas aukštųjų mokyklų veiklos, studijų kokybės bei kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, klausimais;
  • Siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su vertinimo procese dalyvaujančiais pareiškėjais, veiklos partneriais ir tiekėjais;
  • Aktyviai dalyvauti užsienio institucijų ir organizacijų, įgyvendinančių aukštojo mokslo politiką bei prisidedančių prie laisvo asmenų judėjimo skatinimo, veikloje ir pritaikyti tarptautinę patirtį Centro veikloje;
  • Užtikrinti galimybes darbuotojams siekti aukštos profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos, didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu bei skatinti juos įsitraukti į kokybės vadybos sistemos tobulinimą ir veiklos gerinimą;
  • Užtikrinti tinkamą darbo aplinką ir aprūpinti reikiamais ištekliais, reikalingais siekiant kokybės politikoje nustatytų tikslų;
  • Informuoti visuomenę apie Centro tikslų įgyvendinimą bei veiklą;
  • Nuolat tobulinti Centro kokybės vadybos sistemą pagal kokybės vadybos sistemos modelio reikalavimus;
  • Kasmet peržiūrėti ir vertinti kokybės politiką, kad ji būtų tinkama.