Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Birželis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02

Patariančiosios institucijos


Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija 

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija (AMVK) svarsto ekspertų Centrui pateiktas paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusiai veiklai gauti, aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje, aukštųjų mokyklų egzilyje veiklos išorinio vertinimo išvadas bei teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių aukštųjų mokyklų, užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje, aukštųjų mokyklų egzilyje veiklą, išorinį vertinimą ir leidimų vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimą.

AMVK nariais skiriami mokslininkai, kompetentingumu ir kūrybiškumu pasižymėję specialistai, aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojai, ekspertinio vertinimo patirties turintys dėstytojai, studentai, aukštųjų mokyklų socialinių partnerių atstovai ir valstybės institucijų, įgyvendinančių mokslo ir studijų viešojo administravimo funkcijas, tarnautojai ir darbuotojai.  

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos nuostatai

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos sudėtis
Prof. habil. dr. Juozas Rimantas Lazutka, Vilniaus universitetas (komisijos pirmininkas); 
Doc. dr. Rūta Mažeikienė, Vytauto Didžiojo universitetas 
Dr. Nijolė Galdikienė, Klaipėdos valstybinė kolegija; 
Giedrė Pačėsienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; 
Arnoldas Solovjovas,Vilniaus universiteto magistro programos Elektronikos ir telekomunikacijų technologijos studentas;
Inga Stravinskienė, Kauno kolegija; 
Dr. Saulius Urbanas, „Hnit-Baltic“ rinkodaros vadovas ir Pasaulio banko techninis konsultantas;
Doc. dr. Kristina Ukvalbergienė, Kauno technologijos universitetas 
Dr. Nijolė Zinkevičienė, AMVK komisijos pirmininko pavaduotoja, Vilniaus kolegija; 
Dr. Virginija Poškutė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. 

 

Studijų vertinimo komisija 

Studijų vertinimo komisija svarsto ekspertų parengtas studijų programų išvadas ir pataria SKVC programų vertinimo klausimais. Komisija nagrinėja ekspertų parengtas išvadas siekdama užtikrinti, kad jos būtų objektyvios, išsamios ir pagrįstos. Komisiją sudaro universitetų ir kolegijų dėstytojai, aukštųjų mokyklų socialiniai partneriai, studentai, kiti asmenys.

Studijų vertinimo komisijos nuostatai 

Studijų vertinimo komisijos sudėtis   
Linas Leonas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (komisijos pirmininkas);   
Dr. Jolanta Bareikienė, Kauno kolegija;    
Doc. dr. Vaida Kitrytė, Kauno technologijos universitetas;    
Doc. dr. Sigita Urbonienė, Vytauto Didžiojo universitetas;   
Doc. dr. Rūta Mažeikienė, Vytauto Didžiojo universitetas;   
Dr. Natalija Norvilė, Addelse ekspertė (komisijos pirmininko pavaduotoja);   
Doc. dr. Kristina Puleikienė, Lietuvos verslo kolegija;  
Andrejus Račkovskis, Vilniaus verslo kolegija;    
Dominykas Tvaska, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (studentų atstovas);   
Prof. dr. Vygantas Vareikis, Klaipėdos universitetas;    
Doc. dr. Neringa Ivanauskienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas;   
Prof. dr. Dainius Jasaitis, VilTech Vilniaus Gedimino technikos universitetas;    
Simonas Razminas, „Flo Health“  inžinerijos viceprezidentas;  
Danguolė Šakalytė, Utenos kolegija.   

 

 

 

Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinė komisija 

Apeliacinė komisija nagrinėja aukštųjų mokyklų pateiktas apeliacijas dėl Centro priimtų sprendimų dėl studijų programų, studijų krypčių, paraiškos dokumentų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, Lietuvos aukštųjų mokyklų, užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje veiklos išorinio vertinimo. Taip pat teikia Centrui siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių studijas ir jų organizavimą, vertinimą, registravimą, akreditavimą ir apeliavimo tvarką, tobulinimo. 

Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinės komisijos nuostatai 

Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinės komisijos sudėtis
Dr. Simona Pilkienė (komisijos pirmininkė), Vytauto Didžiojo universiteto studijų prorektorė (deleguota Lietuvos universitetų rektorių konferencijos);
Dr. Eugenijus Stumbrys (komisijos pirmininkės pavaduotojas), Lietuvos mokslo tarybos narys (deleguotas Lietuvos mokslo tarybos);
Dr. Monika Paulė, UAB „CasZyme“ vadovė (deleguota Lietuvos biotechnologų asociacijos);  
Paulius Kučas, buvęs Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybės prezidentas ir LSS kokybės užtikrinimo vadovas (deleguotas Lietuvos studentų sąjungos); 
Aldis Fledžinskas, Vilniaus dizaino kolegijos direktorius (deleguotas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos);  
Doc. dr. Jonas Čeponis, KTU studijų prorektorius (deleguotas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos);
Goda Kiaunytė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų atstovybės prezidentė;
Doc. dr. Vitalija Bartuševičienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui (deleguota Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos).