Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Lapkritis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03

Taryba

Studijų kokybės vertinimo centro taryba

Studijų kokybės vertinimo centro taryba (Taryba) – kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 11 narių. Po vieną Tarybos narį 6 metų kadencijai deleguoja Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, švietimom mokslo ir sporto ministras, po du narius 6 metų kadencijai deleguoja universitetus, kolegijas vienijančios organizacijos, keturis narius 6 metų kadencijai deleguoja socialinius partnerius vienijančios organizacijos, vienas tarybos narys 2 metų kadencijai deleguojamas studentus vienijančios organizacijos.

Tarybos sudėtis  (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-2156):

prof. dr. Kęstutis Petrikonis, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas atstovas; Tarybos pirmininkas (Tarybos narys šešerių metų terminui; Tarybos pirmininkas trejų metų terminui); 
dr. Inga Stravinskienė, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguota atstovė; Tarybos pirmininko pavaduotoja (Tarybos narė šešerių metų terminui; Tarybos pirmininko pavaduotoja trejų metų terminui); ;

Danukas Arlauskas, Lietuvos darbdavių konfederacijos deleguotas atstovas (šešerių metų terminui);

Daiva Bartninkienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguota atstovė (šešerių metų terminui); 

prof. dr. Liudvika Leišytė, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto deleguota atstovė (šešerių metų terminui);

Daina Lukošiūnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro deleguota atstovė (šešerių metų terminui); 

dr. Vyda Mozūriūnienė, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų deleguota atstovė (šešerių metų terminui);

Rūta Skyrienė, asociacijos „Investors’ Forum“ deleguota atstovė (šešerių metų terminui);

prof. dr. Marius Pranas Šaliamoras, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas atstovas (šešerių metų terminui);

Paulius Vaitiekus, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas atstovas (dvejų metų terminui);

Nerijus Varnas, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas (šešerių metų terminui).

Tarybos funkcijos:

1. Mokslo ir studijų įstatyme nustatyta tvarka dalyvauja skiriant Centro direktorių;
2. svarsto ir tvirtina su Ministerija suderintus Centro viziją ir misiją, direktoriaus pateiktą strateginį veiklos planą;
3. teikia direktoriui siūlymus dėl metinio Centro veiklos plano ir jį svarsto;
4. svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą Centro metinę veiklos ataskaitą;
5. teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos organizavimo tobulinimo, studijų kokybės užtikrinimo, užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo ir kitų aukštojo mokslo srities klausimų;
6. rengia ir viešai Centro interneto svetainėje skelbia metinę savo veiklos ataskaitą.

 

Dokumento pavadinimas  Atsisiųsti
Tarybos veiklos tikslai 2023 m. 
Tarybos veiklos 2022 m. ataskaita
Tarybos veiklos 2021 m. ataskaita 
Tarybos veiklos tikslai 2021 m. 
Tarybos veiklos 2020 m. ataskaita 
Tarybos veiklos reglamentas