Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Lapkritis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03

SKVC veiklos išorinis vertinimas

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) išorinis vertinamas privalo būti atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metus, o jo vertinimo rezultatai turi būti skelbiami viešai. Tai numatyta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (22 str. 5 d.). 

Išorinio vertinimo tikslas – nustatyti, kaip SKVC atitinka Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas, taikomas kokybės agentūroms.   

SKVC, kaip kokybės agentūros, veiklos išoriniai vertinimai, kuriuos atliko tarptautinių ekspertų grupės, vyko 2012 m., 2017 m. ir 2022 m.

2012 m., po tarptautinės ekspertų grupės atlikto išorinio vertinimo, SKVC tapo Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų tinklo ENQA visateisiu nariu. 2017 m., atlikus eilinį išorinį vertinimą, SKVC narystė ENQA buvo pratęsta penkeriems metams. Kadangi Centras užsitarnavo patikimai veikiančios kokybės agentūros statusą, 2022 m. atliktas supaprastintas (tikslinis) vertinimas, jo rezultatų pagrindu SKVC narystė ENQA pratęsta 5-iems metams iki 2027 m. gruodžio mėn. Daugiau informacijos apie ENQA koordinuotus vertinimus čia.

2012 m. SKVC taip pat pirmą kartą buvo įtrauktas į Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų registrą EQAR. 2017 m., po tarptautinio teigiamo ekspertų išorinio įvertinimo, SKVC narystė EQAR buvo pratęsta. EQAR Registro komitetas 2022 10 25 priėmė sprendimą pratęsti SKVC narystę 5 metų periodui iki 2027 06 30. Plačiau yra čia

Narystė ENQA ir EQAR reiškia, kad SKVC yra pripažintas patikimai veikiančia ir pagal Europos aukštojo mokslo erdvės gaires ir nuostatas dirbančia kokybės užtikrinimo agentūra bei patikimu tarptautinio bendradarbiavimo partneriu aukštojo mokslo srityje. Tai suteikia teisę SKVC ir jame dirbantiems specialistams atlikti aukštųjų mokyklų ir studijų programų vertinimus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

ENQA (angl. European Association for Quality Assurance in Higher Education) – didžiausias ir įtakingiausias Europoje aukštojo mokslo kokybės agentūrų tinklas, ženkliai prisidedantis prie bendros Europos aukštojo mokslo erdvės formavimo. ENQA skatina tarptautinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo srityje, taip pat skleidžia informaciją bei gerąją praktiką tarp asociacijos narių bei socialinių partnerių. 

EQAR (angl. European Quality Assurance Register for Higher Education) – viešai prieinamas registras, kuriame teikiama informacija apie patikimas kokybės užtikrinimo agentūras, veikiančias pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG). Vyriausybės ar aukštosios mokyklos gali rinktis agentūras iš šio registro institucijų ar studijų programų išoriniam vertinimui atlikti. 

 

SKVC kaip kokybės agentūros veiklos vertinimas Atsisiųsti
2022 m. ENQA tarybos patvirtinimas dėl SKVC narystės (angliškai)
2022 m. ENQA atlikto išorinio vertinimo išvados (lietuviškai)
2022 m. ENQA atlikto išorinio vertinimo išvados (angliškai)
2021 m. SKVC savianalizė
2019 m. ENQA tarybos atsakymas į SKVC pažangos ataskaitą (angliškai)
2019 m. ENQA teikta pažangos ataskaita (angliškai) 
2017 m. ENQA tarybos patvirtinimas dėl SKVC narystės (angliškai)
2017 m. ENQA atlikto išorinio vertinimo išvados
2016 m. SKVC savianalizės suvestinė pagal atitiktį ESG
2012 m. SKVC savianalizės santrauka
2012 m. SKVC savianalizės papildymas prieš ekspertų vizitą
2012 m. ENQA atlikto vertinimo išvados

 

2016 m. buvo atliktas pirmas savanoriškas SKVC, kaip Lietuvos nacionalinio akademinio pripažinimo ir informacijos centro (ENIC/NARIC), tarptautinis ekspertinis vertinimas. 2022 m. įvyko antras toks vertinimas.

Nuo 1999 m. SKVC yra įgaliotasis Europos nacionalinių informacijos centrų tinklo ENIC (angl. European Network of Information Centres in the European Region) ir Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklo NARIC (angl. National Academic Recognition Information Centres) narys. 

SKVC aktyviai dalyvauja ENIC/NARIC tinklų veikloje. SKVC, dalyvaudamas ES finansuojame projekte, kartu su partneriais iš kitų šalių kūrė ENIC/NARIC centrų įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodiką SQUARE ir savanoriškai ją išbandė 2016 m. 

2019 m. birželio mėnesį ENIC ir NARIC tinklų atstovų jungtinio susitikimo metu SQUARE standartai (angl. The Standards & Guidelines for the ENIC-NARIC networks, sutrumpintai vadinama „S&G“) priimti kaip dokumentas, kuriuo privalo vadovautis visi akademinės informacijos ir pripažinimo centrai. 

 

SKVC kaip ENIC/NARIC veiklos vertinimas Atsisiųsti

2021–2022 m. SKVC atlikta savianalizė (anglų kalba)

2016 m. SKVC atlikta savianalizė (anglų kalba)
2016 m. SKVC išorinio ekspertinio vertinimo ataskaita (anglų kalba)

 

2023 m. SKVC tapo WFME (angl. World Federation for Medical Education) pripažinta kokybės vertinimo agentūra. Tai reiškia, kad medicinos studijos Lietuvoje atitinka pasaulinius medicinos studijoms ir jų akreditavimui keliamus reikalavimus. 

WFME dokumentai

Atsisiųsti

SKVC pripažinimo sertifikatas    

 

SKVC tinklapyje paskelbtą informaciją naudojant kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinant SKVC medžiagą kuriuo nors pavidalu, būtina nurodyti SKVC kaip šaltinį ir skelbti aktyvią nuorodą į SKVC tinklapį.