SKVC dalyvauja ENIC/NARIC centrų vertinimuose

2022-08-03

SKVC atstovai kaip ekspertai dalyvauja ENIC/NARIC centrų savanoriškuose išorės vertinimuose. SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyriaus patarėja Kristina Sutkutė ir vyriausioji specialistė Diana Saruolienė dalyvavo Bosnijos ir Hercegovinos ENIC-NARIC centro (CIP) išoriniame vertinime, dirbdamos grupėje su Italijos ENIC-NARIC (CIMEA) atstovėmis ir Sarajevo universiteto darbuotoju. Vizitas įvyko 2022 m. liepos 7 d., pasinaudojant TST projekto, finansuojamo pagal „Erasmus+“ NARIC veiklas, teikiamomis galimybėmis. Išorinis kolegiškas vertinimas buvo grindžiamas CIP savianalizės ataskaita, o jo rezultatas bus ekspertų grupės ataskaita ir vertinamo centro nusimatytas veiksmų planas, siekiant pagerinti jo strateginę organizacinę orientaciją ir atitiktį Lisabonos pripažinimo konvencijos nuostatoms bei Europos erdvės pripažinimo vadovo gerajai praktikai. Visas tarpusavio vertinimas grindžiamas standartais ir gairėmis, patvirtintomis 2019 m. bendrame ENIC-NARIC susitikime, įsivertinimo ir išorinio vertinimo vienintelis tikslas – tobulinti veiklą. 

Atgal