ENQA tikslinio vertinimo išvada: SKVC – patikima kokybės agentūra

2022-07-28

2022 m. pirmoje pusėje jau trečią kartą vyko išorinis SKVC, kaip kokybės užtikrinimo agentūros, veiklos reguliarus vertinimas, kurį koordinavo Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų asociacija ENQA. 

Vertinimo tikslas – nustatyti, kaip SKVC laikosi Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo standartų ir gairių (ESG). Ankstesnių vertinimų metu jau įrodėme, kad atitinkame ESG lūkesčius, esame brandi kokybės užtikrinimo agentūra, dėl to šis vertinimas buvo supaprastintas (tikslinis), atliekamas pagal naujai sukurtą tikslinio vertinimo metodiką. Daugiau apie tikslinį ENQA vertinimą galima sužinoti čia.

Svarbu ir tai, kad šios išvados – būtina sąlyga tam, kad kokybės agentūra būtų įtraukta į EQAR registrą. Primename, kad aukštojo mokslo kokybės agentūrų registras EQAR – oficialus Europos aukštojo mokslo erdvės įrankis, rodantis kokybės agentūros atitiktį ESG standartams. SKVC šiame registre įrašyta nuo 2012 m. 

SKVC direktorius Almantas Šerpatauskas pažymi, kad nors vertinimas buvo supaprastintas (tikslinis), vertinimo metu ENQA ekspertų grupė pateikė daug vertingų įžvalgų ir rekomendacijų. „Galime tik pasidžiaugti, kad ENQA sudarytos tarptautinės komisijos parengtos veiklos išvados padės SKVC, kaip kokybės agentūrai, tobulinti savo veiklą ir puoselėti aukštojo mokslo kokybės kultūrą Lietuvoje“, – pabrėžia SKVC direktorius A. Šerpatauskas. 

SKVC stiprybės ir tobulintinos sritys

Ekspertų grupė įvertino, kad veikdama griežtai reglamentuotoje aukštojo mokslo sistemoje, Lietuva užtikrintai ugdo Europos aukštojo mokslo erdvės vertybes ir iniciatyvas bei galėtų būti pavyzdžiu ne vienoje srityje ir kitoms valstybėms.

Ekspertai pasidžiaugė SKVC pasiekimais diegiant ESG gairėmis paremtą aukštojo mokslo kokybės sistemą Lietuvoje ir už neabejotinai reikšmingą SKVC vaidmenį apskritai. Tai patvirtino ne viena su SKVC veikla susijusi institucija. 

Vis dėlto ekspertai pažymi, jog būtina ir toliau puoselėti autonomišką kokybės agentūros veikimą, aiškiau struktūruoti tam tikrus vertinimo procesus ir ieškoti tvaresnio finansavimo bei kt. 

Pagal šias išvadas rengiamas priemonių planas, kuriuo bus siekiama gerinti SKVC, kaip kokybės agentūros, veiklą. 

Su ENQA vertinimo išvadomis anglų kalba galite susipažinti čia.
Naujausią SKVC savianalizę (2021 m.) ir kitus dokumentus galite rasti čia
ESG lietuvių ir anglų kalbomis rasite čia, anglų kalba – čia.

ENQA komisiją sudarė: dr. Oliver Vettori, kokybės užtikrinimo srities akademikas, Vienos ekonomikos ir verslo universiteto (Austrija) akreditavimo ir kokybės vadybos dekanas (pirmininkas, akademikas (EUA atstovas)), Asnate Kažoka, projektų ekspertė, Akademinės informacijos centras, Latvija (sekretorė, kokybės užtikrinimo srities specialistė (ENQA )), Alexandra-Simona Zamfir, medicinos mokslų doktorantė, Medicinos ir farmacijos universiteto „Grigore T. Popa“ Jasų medicinos ir farmacijos universitetas, Iași, Rumunija (komisijos narė, ESU atstovė, Europos studentų sąjungos kokybės užtikrinimo studentų ekspertų grupės narė).

Pastaba. Narystė ENQA ir EQAR reiškia, kad SKVC yra pripažinta patikimai veikiančia ir pagal Europos aukštojo mokslo erdvės gaires ir nuostatas dirbančia kokybės užtikrinimo agentūra bei patikimu tarptautinio bendradarbiavimo partneriu aukštojo mokslo srityje. Tai suteikia teisę SKVC atlikti aukštųjų mokyklų ir studijų programų vertinimus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Atgal