Kasmet auga užsienyje vidurinį išsilavinimą įgijusių ir stojančiųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas skaičius

2022-08-09

Kasmet į valstybės lėšomis finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose stojančiųjų, išsilavinimą įgijusių užsienyje, skaičius auga. Šįmet jis buvo didžiausias per pastaruosius vienuolika metų: pasibaigus priėmimui į aukštąsias mokyklas, paaiškėjo, kad 2022 m. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) gautų prašymų dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo skaičius buvo didžiausias nuo 2012 m. 
Vykstant stojimui į aukštąsias mokyklas, SKVC dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo 2022 m. birželio – rugpjūčio mėnesiais gavo 211 prašymų, t. y. 9 proc. daugiau nei pernai, ir 29 proc. daugiau, nei užpernai. 2012 m. SKVC buvo gauti 96 prašymai, t. y. daugiau nei du kartus mažiau, lyginant su 2022 metais.  
 
Prašymų skaičius išaugo, tačiau 2022 m. mažėjo užsienio šalių, kuriose įgytos su aukštuoju mokslu susijusios kvalifikacijos, dėl kurių įvertinimo ar akademinio pripažinimo kreiptasi į SKVC, įvairovė. Jei 2018 m. buvo kreiptasi dėl 20-ties, 2019 m. – dėl 37-ių , 2020 m. – dėl 34, 2021 m. – dėl 29-ių, tai 2022 m. – dėl 25-ių skirtingų šalių kvalifikacijų.

Daugiausia į SKVC dėl pažymių pervedimo kreipėsi atvykusių Europos bei Šiaurės Amerikos: iš Jungtinės Karalystės (68), JAV (16), bei kaimyninių šalių: Rusijos (18), Lenkijos (17), Baltarusijos (11) ir Latvijos (5). Šis užsienio šalių, iš kurių atvyksta planuojantys studijuoti Lietuvoje, šešetukas per pastaruosius metus mažai keitėsi. 

Primename, kad SKVC pažymių pervedimą bei dalykų atitikmenų nustatymą atlieka, kai užsienio kvalifikacija, teikianti teisę į aukštąjį mokslą, pripažįstama kaip lygiavertė Lietuvoje teikiamai vidurinio mokslo kvalifikacijai bei ketinama stoti per bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Visais kitais atvejais pažymių pervedimą atlieka pati mokykla, kurioje norima mokytis ar studijuoti. 

Lietuvos aukštosiose mokyklose į valstybės finansuojamas studijų vietas konkurso būdu gali būti priimami užsienyje išsilavinimą įgiję Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai, užsienio lietuviai, taip pat asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Į SKVC jie turi kreiptis dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo.  

 

Atgal