Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Lietuvos sporto universitetas

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Lietuvos sporto universitetas (LSU) yra valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, kildinama iš 1934 m. Kaune įsteigtų Aukštųjų kūno kultūros kursų. LSU sudaro 2 fakultetai. 

2019 m. LSU siūlo 23 studijų programas: 10 pirmosios studijų pakopos, 11 magistrantūros ir 2 doktorantūros studijų programas. 

Šiuo metu LSU studijuoja 1684 studentai (iš kurių 1323 bakalauro studijų, 307 magistrantai, 54 doktorantai) ir dirba 250 dėstytojų. 

LSU misija – kūrybiškai pasitelkiant pasaulio ir vystant Lietuvos aukščiausio tarptautinio lygio sporto ir judesių, fizinio aktyvumo ir mitybos, rekreacijos ir reabilitacijos mokslus, studijas bei modernias technologijas, skatinti žmonių (nuo kūdikystės iki senatvės) fizinės, psichinės, emocinės ir socialinės gerovės darnų ugdymą, padėti rengti aukščiausio lygio sportininkus, olimpiečius ir parolimpiečius bei nuolat teikti politikams ir visoms suinteresuotoms institucijoms operatyvias rekomendacijas dėl Lietuvos socialinės ir ekonominės gerovės plėtros per sportą, fizinį aktyvumą, rekreaciją ir reabilitaciją. 

LSU vizija – tapti visų Lietuvos žmonių visaverčio ir laimingo gyvenimo per sportą ir fizinį aktyvumą universitetu, kurio kultūrinę, mokslinę ir edukacinę sporto, fizinio aktyvumo, rekreacijos bei sveikatinimo naudą ir vertę pajaustų kiekvienas Lietuvos žmogus ir ypač – LSU studentas.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. spalio 7 – 9 d.

 • Prof. Geoffrey Robinson, grupės vadovas, švietimo konsultantas, šv. Andriaus universiteto profesorius emeritas, Jungtinė Karalystė;
 • Dr. Norma Ryan, grupės sekretorė, Korko universiteto kolegijos Kokybės viešinimo skyriaus direktorė, Airija;
 • Prof. dr. Paolo Parisi, Europos sporto mokslo, švietimo ir užimtumo tinklo prezidentas, buvęs Romos „Foro Italico“ universiteto rektorius, Italija;
 • Prof. dr. Jostein Hallen, Norvegijos sporto universiteto Fizinio aktyvumo katedros vedėjas, sporto fiziologijos profesorius, Norvegija;
 • Dr. Linas Tubelis, Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius, Lietuva;
 • Darius Varanius, Vilniaus universiteto Biologijos mokslo krypties doktorantūros studijų studentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Pirmasis Lietuvos sporto universiteto institucinis veiklos vertinimas vyko 2011 m. Tuomet strateginio valdymo sritis gavo neigiamą įvertinimą, todėl aukštosios mokyklos veikla įvertinta neigiamai (vertinimo išvados). MOSTA vertinimo išvados.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2014 m. rugsėjo 4 d. pateikė išvadą apie LSU realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (MOSTA sprendimas).

2014 m. vykusio pakartotinio vertinimo metu Lietuvos sporto universiteto veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Lietuvos sporto universiteto veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. SV6-9 Lietuvos sporto universitetas akredituotas 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Nuolatinis ir veiksmingas atsiskaitymo, stebėsenos ir kontrolės veiklos procesas, suskirsčius IVPS į trejų metų ir metinius planus.
 • Darbo krūvio paskirstymo modelio sėkmingas įgyvendinimas, siekiant užtikrinti darbuotojų darbo krūvio subalansavimą mokslinių tyrimų, studijų, administravimo, profesinio tobulėjimo ir savanoriškos veiklos srityse.
 • Virtualios mokymo aplinkos „Moodle“ įgyvendinimas; visi darbuotojai ją įsisavino.
 • Šiuolaikinių technologijų, įskaitant internetą, naudojimas, siekiant užtikrinti viešą prieigą, pavyzdžiui, vaizdo paskaitos, treniruotės, pavyzdžiui, taiči ir pilatesas transliuojamos tiesiogiai.
 • Studentams skirtų poilsio vietų sukūrimas.
 • Jungtinės doktorantūros programos ne tik Lietuvoje, bet ir su universitetais tarptautiniu mastu.
 • LSU mokymo programos dėmesys galimybėms įsidarbinti, ypač studentų praktikų įtraukimas į daugelį programų.
 • Platus Tarybos atstovavimas, ypač atstovavimas tarptautinėse institucijose.
 • Ryšių su išorės socialiniais dalininkais skaičius ir įvairovė.
 • LSU atvirumas; platesnei bendruomenei leidžiama naudotis jo baze.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • LSU prioritetine tvarka turėtų stiprinti savo universiteto identitetą kaip pagrindinį savo strateginės veiklos aspektą.
 • LSU turėtų parengti skatinimo ir stiprinimo strategijas kiekvienai iš penkių strateginių mokslo ir studijų sričių.
 • Daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams, kurie skirti vaikų sveikatos ir fizinio aktyvumo lygiui gerinti.
 • Studentai turėtų būti aktyviau skatinami užsiimti papildoma veikla, pavyzdžiui, savanoriška veikla.
 • Alumnų klubas ir Socialinių dalininkų forumas turi būti labiau skatinami stiprinti savo veiklą.
 • Turėtų būti peržiūrimi moduliai ir programos, siekiant sumažinti dubliavimo / persidengimo atvejus ir padidinti dėstymo veiksmingumą.
 • Įsigyti papildomos įrangos ir susijusių išteklių.
 • Tęsti suplanuotą studentų praktikos plėtrą, kaip pagrindinį studijų, mokymosi ir kompetencijų plėtros aspektą.
 • Toliau teikti paramą gerinant dėstytojų ir studentų anglų kalbos įgūdžius.
 • Plėtojant tinkamą žmogiškųjų išteklių strategiją ir toliau stiprinant mokslinių tyrimų kokybę, nustatyti prioritetines mokslinių tyrimų strategijas, kad būtų įdarbintas tinkamas tikslinis personalas.
 • Nustatyti aiškų ryšį tarp mokslinių tyrimų, kuriuos atlieka tyrėjai, ir mokslinių tyrimų, kuriuos atlieka dėstytojai, ypač siekiant pagerinti šių tyrimų kokybę.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

LSU_LT_2014.doc Parsisiųsk
LKKA_LT_2012.doc Parsisiųsk
Atgal