28-ajame ENIC/NARIC tinklų susitikime aptartos aukštojo mokslo ateities tendencijos ir kvalifikacijų pripažinimo aktualijos

2021-06-10

Birželio 9 d. nuotoliniu būdu įvyko 28-asis jungtinis ENIC/NARIC tinklų atstovų susitikimas.

Susitikimas organizuotas bendradarbiaujant Europos Komisijai, Europos Tarybai, UNESCO ir Portugalijos ENIC/NARIC centrui. Susitikime aptartas COVID pandemijos poveikis aukštajam mokslui ir jo ateičiai, vis daugiau pereinant prie nuotolinių jo įgyvendinimo formų. Šalių jungimasis prie bendrus kvalifikacijų pripažinimo principus ir nuostatas globaliu mastu išreiškiančios Globalios kvalifikacijų pripažinimo konvencijos, išsilavinimo dokumentų skaitmenizavimo plėtimas per EUROPASS bei kitas elektronines platformas, numatomas Europos laipsnio (European degree) įvedimas per keletą metų, užsienio kvalifikacijų pripažinimo perkėlimas į elektroninę erdvę, kvalifikacijų automatinis pripažinimas – visos šios dabarties ir ateities aktualijos pripažinimo srityje taip pat buvo aptartos susitikime.

Susitikime SKVC direktoriaus pavaduotoja A. Valeikienė skaitė du pranešimus sesijoje apie kvalifikacijų akademinio pripažinimo procedūrų kokybės užtikrinimą ENIC/NARIC tinkluose. Kvalifikacijų vertinimo skyriaus patarėja K. Sutkutė skaitė pranešimą sesijoje apie duomenų bazių panaudojimą pripažinime.

ENIC/NARIC – Europos nacionalinių informacijos centrų tinklas ir Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklas. 
 

Atgal