Siekiantiems įdarbinti užsieniečius dar greitesnė ir patogensė paslauga

2016-09-02

Darbdaviai, siekiantys įdarbinti užsieniečius ir norintys gauti jų užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą,  gali kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) supaprastinta tvarka.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką darbdaviai, siekiantys įdarbinti užsienio šalių piliečius, turi kreiptis dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje į teritorinę darbo biržą, kurios veiklos teritorijoje registruota laisva darbo vieta. Jeigu asmuo įgijo išsilavinimą užsienyje, kartu su kitais dokumentais būdavo reikalaujama pateikti ir SKVC pažymą dėl užsienio kvalifikacijos pripažinimo.

Nuo 2015 m. kovo mėn. procedūra yra supaprastinta: jei profesija nereglamentuojama Lietuvos Respublikoje, yra numatyta galimybė vietoje SKVC pažymos teikti SKVC rekomendaciją. Kreipimasis dėl rekomendacijos palengvina ir pagreitina administracinę procedūrą, nes kreiptis ir gauti atsakymą galima elektroniniu paštu: užtenka atsiųsti užpildytą prašymą ir išsilavinimo dokumentą bei jo priedą.

Plačiau apie kreipimosi tvarką – http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/institucijoms/rekomendacijos

Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atgal