SKVC organizavo diskusiją su studentais apie studijų kokybės užtikrinimą

2019-05-10

 

Vakar, 2019 m. gegužės 9 d., Studijų kokybės vertinimo centre įvyko pirmasis studentų atstovybių susitikimas – studentų forumas, kurio metu diskutavome apie šiuo metu rengiamą Studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą bei apie kuriamą  nacionalinę studentų apklausos sistemą. Taip pat kalbėjomės apie studentų skundų nagrinėjimo tvarką ir tai, kas vyksta (turėtų vykti) su studijų programų kokybės užtikrinimu bei studentais  studijų neakreditavimo atveju. Studentų forumas skirtas kurti dialogą tarp studentų ir aukštojo mokslo politiką įgyvendinančių institucijų. 

Kituose susitikimuose laukiame ir daugiau studentų atstovų!

Atgal