SKVC organizavo nuotolinius mokymus studijų krypčių ekspertams

2022-04-08

2022 m. balandžio 5 ir 7 d. vyko SKVC organizuoti dviejų dalių nuotoliniai mokymai studijų krypčių vertinimo ekspertams.

Mokymuose dalyvavo 52 ekspertai iš Lietuvos ir užsienio valstybių, kurie vertins 9 krypčių – verslo, turizmo ir poilsio, viešojo administravimo, gynybos, genetikos, miškininkystės, polimerų ir tekstilės technologijų, bioinžinerijos, biotechnologijos studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Tarptautinių ekspertų grupių nuotoliniai vizitai į aukštąsias mokyklas vyks šių metų balandžio–gegužės mėnesiais. 

Pirmosios mokymų dalies metu ekspertams buvo pristatyta Lietuvos aukštojo mokslo sistema Europos aukštojo mokslo erdvėje ir EBPO šalių kontekste. Ekspertai buvo supažindinti su studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo procesu bei ekspertų vaidmenimis ir atsakomybėmis išorinio vertinimo proceso metu. Pranešimus skaitė SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė, Studijų vertinimo skyriaus vyr. specialistai Domantas Markevičius ir Evelina Keturakytė.
Antrojoje mokymų dalyje ekspertams pristatyti praktiniai pasirengimo nuotoliniam vizitui, dalyvavimo vizite ir išorinio studijų krypties vertinimo išvadų rengimo aspektai. Mokymus vedė Studijų vertinimo skyriaus vyr. specialistai Domantas Markevičius ir Natalja Bogdanova.

Ekspertų mokymų tikslas – kokybiškai vykdyti išorinio vertinimo procesą. Mokymai turi vyksta vadovaujantis SKVC metodikos ir ESG 2.4 reikalavimais.

 

Atgal