SKVC spaudos konferencijoje pristatyta naujoji Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarka

2018-03-01

Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu nuo 2018 m. kovo 1 d. Lietuvos aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotų krypčių studijas. Siekiant užtikrinti studijų kokybę Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarka, pagal kurią Studijų kokybės vertinimo centras atliko Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų krypčių vertinimą ir akreditavimą.

Kovo 1 d. 11.00 val. Studijų kokybės vertinimo centre įvyko spaudos konferencija, kurioje buvo pristatyta naujoji tvarka bei su ja susiję svarbiausi aspektai. Taip pat duomenys apie tai, kiek studijų krypčių ir studijų programų 2018 m. galimai sumažės ir sudarys prielaidas išteklių aukštosiose mokyklose konsolidavimui.

Detalesnė informacija ir statistika apie studijų krypčių vertinimą yra paskelbta SKVC puslapyje čia.

Įsakymą Dėl laikino studijų krypčių akreditavimo rasite čia.

Spaudos konferencijoje dalyvavo:

  • Studijų kokybės vertinimo centro direktorė Nora Skaburskienė,
  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras dr. Giedrius Viliūnas
  • Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų prorektorius prof. dr. Romualdas Kliukas,
  • Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai doc. dr.Žymantė Jankauskienė.

Konferencijoje pristatytą „Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarka“ rezultatų apžvalga

----------------------------------------------------------------------------

Apie laikiną akreditavimą, galiojimą ir rodiklius

Akreditavimas – procedūra, kuria nustatomas studijų atitikimas reikalavimams.

Laikinas akreditavimas – procedūra, kuria nustatytos prielaidos kokybiškų studijų vykdymui.

Reguliarus vertinimas – išsamus ekspertinis vertinimas, kurio metu įvertinama vykdomų studijų kokybė ir kurio pagrindu priimamas sprendimas dėl akreditavimo.

Laikino akreditavimo sprendimas galios iki reguliaraus vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įsigaliojimo.

Studijų kryptys laikinai akredituojamos pagal šiuos rodiklius:

  • Universitetų vykdomos mokslo (meno) veiklos lygio vertinimo rezultatų penkių geriausių mokslo krypties darbų ekspertinio vertinimo suminiai  svertiniai įverčiai už 2015 m. arba 2016 m. turi būti ne mažesni nei 1,5 balo.
  • Aukštosios mokyklos vykdomų studijų krypties studijų programų, išoriškai vertintų ir akredituotų 6 metams, dalis nuo visų aukštosios mokyklos vykdomų studijų krypties išoriškai vertintų studijų programų turi siekti ne mažiau nei pusę vertintų programų.
  • Aukštosios mokyklos studijų krypties programų akredituotų 3 metams 2 kartus iš eilės vykdomų programų studijų kryptyje skaičius.
     
Atgal