SKVC tęsia mokymų ciklą aukštųjų mokyklų studijų krypčių savianalizių suvestinių rengėjams

2022-06-27

2022 m. birželio 23 d. nuotoliniu būdu vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) surengti mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams – studijų krypčių savianalizių suvestinių rengėjams.

Šį kartą mokymai skirti tiems Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovams, kurie turi parengti savianalizės suvestines iki 2022 m. gruodžio 31 d. Mokymuose dalyvavo 48 atstovai iš 19 aukštųjų mokyklų – 10 universitetų ir 9 kolegijų. Tai aukštųjų mokyklų darbuotojai, atsakingi už vadybos, viešojo maitinimo, visuomenės sveikatos, odontologijos studijų krypčių savianalizės suvestinių parengimą. Šių studijų krypčių išoriniai vertinimai numatyti 2023 m. pirmoje pusėje.

Nuotolinių mokymų dalyviams buvo plačiau pristatytas studijų krypties savianalizės suvestinės rengimo etapas, aptarti vertinimo rodikliai, pasirengimas ekspertų vizitui į aukštąją mokyklą bei studijų krypčių akreditavimas, paskesnė veikla ir stebėsena. Įvairių aukštųjų mokyklų atstovai turėjo galimybę pasidalinti patirtimi atlikdami praktines užduotis.

Mokymai rengiami pagal SKVC 2015 m. spalį pradėtą įgyvendinti 2014–2020 m. programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“. 

 

Atgal