„Studentų forumas 2021”: reikia didesnio grįžtamojo ryšio

2021-12-10

2021 m. gruodžio 10 d. SKVC organizavo jau ketvirtąjį Studentų forumą, skirtą studijų kokybe susidomėjusiems studentams iš visos Lietuvos. Forume dalyvavusių studentų skaičius 47 – rekordinis. Dalyviai atstovavo 14 aukštųjų mokyklų studentų atstovybėms (9 universitetų, 5 kolegijų) bei Lietuvos studentų sąjungai.  

 

Forume pranešimus skaitė SKVC Studijų vertinimo skyriaus vyr. specialistas dr. Domantas Markevičius, Vilnius Tech Edukacinių kompetencijų grupės vedėja doc. dr. Vida Navickienė, KTU „EDU_Lab” mokymo ir mokymosi kompetencijų centro koordinatorė dr. Jurgita Barynienė.

 

Renginyje pristatytos praktikos, kaip ugdyti dėstymo ir dėstytojų kompetencijas. Pabrėžta, kad studentų įsitraukimas į studijų kokybės gerinimą – ypač svarbus, bet būtinas abipusis grįžtamąsis ryšys.

Studentus įtraukti kuo anksčiau

 

Forume buvo akcentuota, kad studentų įtraukimas į ketinamų vykdyti studijų programų rengimą išlieka epizodiškas. Be to, kaip pažymėjo doc. dr. Vida Navickienė, aukštosios mokyklos be reikalo neišnaudoja galimybės į šį procesą įtraukti studentus, kurių platus, įvairus ir kūrybiškas požiūris bei sukaupta studijavimo patirtis tikrai pasitarnautų rengiant naujų studijų programų aprašus.

 

Džiugina, kad studentų įtraukimas į studijų krypčių savianalizių rengimą tampa nusistovėjusia praktika. Visgi svarbu atkreipti dėmesį, kaip ir VU SA prezidentė Neda Žutautaitė pažymėjo, kad studentų įtraukimas į krypties savianalizę yra ilgas procesas, bet daug geresni rezultatai, kai į šį procesą studentai įtraukiami kuo anksčiau.

 

Išsakyti probleminiai aspektai

 

Forume įvardyti keli probleminiai aspektai. Pasitaiko atvejų, kai studentų atstovybėms sunku į studijų kokybės užtikrinimą įtraukti grupių arba kursų seniūnus. Ne vienas studentas atkreipė dėmesį, kad tokiais atvejais gali padėti asmeninio ir neformalaus santykio su seniūnais kūrimas ir palaikymas. Glaudesnis bendradarbiavimas vėliau padeda didinti studentų dalyvavimą apklausose ir taip sužinoti ne tik apie neigiamus, bet ir apie teigiamus studijų pokyčius.

 

Kitas svarbus aspektas – kartais sudėtinga būti išgirstiems, nes ne visada atskirų fakultetų administracijos siekia gauti grįžtamąjį ryšį, o vėliau juo dalytis. Vadinasi, studentai turi rodyti dar didesnę iniciatyvą ieškodami sprendimų problemoms spręsti.

Atgal