Tęsiamas užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aukštosiose mokyklose aptarimas

2021-11-26

2021 m. lapkričio 22 d. SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja Giedra Katilauskienė susitiko su Klaipėdos valstybine kolegija (KVK).

KVK – viena iš pirmųjų Lietuvos kolegijų, šiais metais gavusių akademinio pripažinimo teisę. Akademinio pripažinimo teisę suteikia LR švietimo, mokslo ir sporto ministras tada, kai tarpinstitucinė komisija išnagrinėja aukštosios mokyklos pateiktą paraišką, įrodančią pasirengimą vykdyti akademinį pripažinimą ir prisiimti didesnę atsakomybę už tarptautiškumo kokybę.
SKVC ir KVK susitikimo tikslas – aptarti vykdomą akademinį pripažinimą ir rekomendacijas, kad būtų laikomasi gerosios pripažinimo praktikos pagal Lisabonos pripažinimo konvenciją ir jos lydinčiuosius dokumentus. Tuo siekiama, kad Lietuva, kaip valstybė, laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų, o stojančiųjų į studijas Lietuvoje kvalifikacijos būtų pripažintos tinkamai ir teisingai.

 

Atgal