Ukrainos kvalifikacijų pripažinimo klausimai aptarti su valstybinėmis kolegijomis

2022-07-12

2022 m. liepos 12 d. SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyrius organizavo nuotolinį susitikimą su valstybinių kolegijų atstovais. Jo metu aptarti kolegijoms aktualūs Ukrainos kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą, akademinio pripažinimo klausimai. Tokių kvalifikacijų pripažinimo teisė valstybinėms kolegijoms buvo suteikta š. m. birželio 8 d. ŠMSM įsakymu Nr. V-920. Šios teisės suteikimas susijęs su pripažinimo procedūros kolegijose administravimu, kvalifikacijų dalykiniu vertinimu ir sprendimo dėl akademinio pripažinimo priėmimu, taip pat kolegijų priimtų sprendimų stebėsena. Būtent į šias temas ir kreiptas dėmesys susitikimo metu aptariant kolegijoms kilusius klausimus dėl minėtų kvalifikacijų turėtojų priėmimo į studijas, pažymių pervedimo, išsilavinimo dokumentų, kolegijų pripažinimo sprendimų formato, kolegijų ataskaitų rengimo apie priimtus sprendimus ir kt. Kolegijos paragintos pasirengti gauti akademinio pripažinimo teisę visoms užsienio kvalifikacijoms ir tokiu būdu paspartinti užsienio kvalifikacijų turėtojų priėmimą į studijas. 

Dėkojame kolegijoms už aktyvų dalyvavimą susitikime. 

Atgal