Vilniuje susirinko kvalifikacijų vertintojai iš Baltijos šalių

2017-03-06

2017 m. kovo 6-7 d. Vilniuje vyksta Lietuvos, Latvijos ir Estijos akademinės informacijos ir pripažinimo centrų atstovų (ENIC ir NARIC tinklų narių) susitikimas. Tai jau 14-as kasmetinis susitikimas, kurį šiais metais organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). 

Kaip jau tapo įprasta, pristatomi pasikeitimai šalių švietimo sistemose, apimant tokius aspektus, kaip nacionalinės teisėkūra, kokybės užtikrinimas, kvalifikacijų sandaros, studijų klasifikacija, aukštųjų mokyklų tinklas, pasikeitimai vidurinio mokslo baigimo tvarkose ir priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimuose ir pan. Taip pat kalbama apie ENIC/NARIC centrų darbo aktualijas. Pastebima, kad visose trijose šalyse užsienio kvalifikacijas pateikiančių pareiškėjų ir įvairių švietimo tarpininkų pateikiamų kvalifikacijų srautai per paskutinius penkerius metus išaugo maždaug dvigubai, ypač augo kvalifikacijų iš Azijos srautai.  Tenka konstatuoti, kad tuo pat metu kvalifikacijų vertinimo pajėgumai atsilieka, kas sukuria didžiulius darbo krūvius.

Svarstomi tokie svarbūs klausimai, kaip vertinimo kriterijai kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą; pabėgėlių ir kitų nedokumentuotų kvalifikacijų vertinimas; padirbtos kvalifikacijos ir kiti įdomūs atvejai.

Taip pat dienotvarkėje yra rengiama automatinio pripažinimo sutartis tarp Baltijos šalių ir globali pripažinimo konvencija. Prie pastarosios dirbama jau keletas metų, ir ji turėtų ne pakeisti egzistuojančias regionines pripažinimo konvencija, o jas papildyti ir skatinti palankesnę tarptautinę pripažinimo praktiką ir reglamentavimą.

Atgal