Baltijos šalių aukštojo mokslo kokybės agentūrų atstovai aptarė naujausias kokybės vertinimo tendencijas

2020-09-07

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai rugsėjo 4 d. vaizdo konferencijos būdu dalyvavo kasmetiniame Baltijos šalių kokybės agentūrų susitikime. Jį organizavo Estijos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės agentūra (EKKA). Jame taip pat dalyvavo Latvijos aukštojo mokslo kokybės agentūros (AIKA) atstovai. Šių metų susitikimo tema – Žvilgsnis į ateitį: naujas kokybės vertinimo amžius.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos kokybės agentūrų vadovai bei specialistai pristatė naujausius aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo pokyčius, geriausias praktikas ir iššūkius, su kuriais susidūrė savo šalyse COVID-19 pandemijos sąlygomis. Taip pat pasidalijo patirtimi apie hibridinę aukštųjų mokyklų akreditaciją bei kitas naujas vertinimo ir akreditavimo procedūras. Hibridinės vertinimo procedūros metu vizitas į aukštąją mokyklą vyksta per nuotolį, tačiau gali būti dar papildomai organizuotas trumpas vertinimo koordinatoriaus ir vieno ar kelių ekspertų grupės narių apsilankymas aukštojoje mokykloje, siekiant apžiūrėti infrastruktūrą.

SKVC plačiau pristatė nuotoliniu būdu vykdytus mokymus aukštųjų mokyklų kokybės padalinių darbuotojams ir šį rudenį numatytų vertinti studijų krypčių savianalizių rengėjams bei pasidalijo patirtimi iš nuotolinių vizitų atliekant ketinamų vykdyti studijų programų vertinimus. Taip pat buvo pristatytas naujo tipo – egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų – numatomas vertinimas.

Tokie Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukštojo mokslo kokybės agentūrų atstovų susitikimai kasmet tradiciškai organizuojami vis kitoje Baltijos šalyje. Šiais metais susitikimas turėjo vykti Estijoje, bet dėl pandemijos jis buvo perkeltas į virtualią erdvę. Sutarta kitą kartą kokybės užtikrinimo veiklų organizavimo patirtimi pandemijos sąlygomis pasidalinti dar šiemet gruodžio mėnesį.  

 

 

Atgal