Dar penkioms aukštosioms mokykloms suteikta užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisė

2021-05-19

Prie užsienio kvalifikacijų pripažinimą atliekančių aukštųjų mokyklų prisijungė dar penkios aukštosios mokyklos, tarp jų ir pirmosios šią teisę gavusios kolegijos.

Gegužės 13 Švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymus, kuriais Klaipėdos valstybinei kolegijai, Vilniaus kolegijai, Vilniaus dailės akademijai ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijai suteikta teisė vykdyti ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą. Gegužės 14 dieną analogiškas įsakymas pasirašytas dėl Europos humanitarinio universiteto.

Akademinio pripažinimo teisė aukštosioms mokykloms suteikta po to, kai tarpinstitucinė komisija teikti išvadoms ir siūlymams dėl teisės aukštosioms mokykloms vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą suteikimo išnagrinėjo jų pateiktas paraiškas, įrodančias pasirengimą vykdyti akademinį pripažinimą ir prisiimti didesnę atsakomybę už tarptautiškumo kokybę.

Nuo 2012 m. Lietuvoje pradėta vykdyti akademinio pripažinimo sistemos decentralizacija. Studijų kokybės vertinimo centras įgaliotoms aukštosioms mokykloms teikia visokeriopą metodinę pagalbą, rekomendacijas, konsultacijas, organizuoja mokymus.

Šiuo metu jau penkiolika Lietuvos aukštųjų mokyklų turi teisę savarankiškai atlikti stojančiųjų užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą.

Atgal