Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl mokymosi visą gyvenimą mikro-kredencialų

2021-04-23

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl mokymosi visą gyvenimą mikro-kredencialų (micro-credentials). Konsultacijos truks iki š. m. liepos 13 d. Jose kviečiama dalyvauti bet kuri suinteresuota institucija ar asmuo.

Konsultacijų tikslas – pasidalinti idėjomis koks turėtų būti mikro-kredencialų bendras apibrėžimas ir ES standartai jų kokybei bei suprantamumui užtikrinti, taip pat kokie turėtų būti tolesni ta linkme atliekami veiksmai instituciniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu. Greitai besikeičiantys darbo rinkos ir visuomenės gyvenimo poreikiai reikalauja persikvalifikuoti ir (ar) įgyti naujas žinias bei gebėjimus, patobulinti vieną ar kitą kompetenciją (-as), kas leistų asmeniui geriau save realizuoti visuomenėje. Tokio poreikio tenkinimui valstybinės ir privačios institucijos siūlo trumpus mokymo kursus (modulius) ir jų skaičius bei įvairovė didėja. Šios įgytos mokymosi patirtys vadinamos mikro-kredencialais.

Atgal