Išorinio vertinimo vizitai 2021 metais ir toliau bus vykdomi nuotoliniu būdu

2021-07-01

Švietimo sektoriui perėjus prie nuotolinio mokymo 2020 metų pavasarį, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) aukštųjų mokyklų ir studijų krypčių vertinimo vizitus taip pat pradėjo organizuoti nuotoliniu būdu. Nors tokia praktika nebuvo taikoma anksčiau vykusiuose vertinimuose, tačiau perėjimas prie nuotolinių technologijų naudojimo Centre įvyko sklandžiai ir leido nenutrūkstamai tęsti SKVC veiklą karantino sąlygomis.

Aukštosioms mokykloms ir vertinimuose dalyvaujantiems ekspertams buvo parengtos instrukcijos apie tai, kaip vykdomi vizitai nuotoliniu būdu. ZOOM platforma taip pat tapo pagrindiniu darbo įrankiu, organizuojant  kasdieninį Centro ir ekspertų darbą.

Nuotolinių vaizdo technologijų įtraukimas į Centro darbą turėjo pranašumų – atsisakius fizinių vizitų, sumažėjo dalyvių kelionėms skirtas laikas bei išlaidos. Užsienio ekspertams darbas nuotoliniu būdu leido lanksčiau derinti savo kitus įsipareigojimus. Taip pat ekspertų grupės nariai pagal poreikį nuotolinėje ZOOM platformoje galėjo organizuoti papildomus susitikimus tarpusavyje vizito klausimams aptarti. Be to, SKVC turėjo galimybę organizuoti mokymus ekspertams likus mėnesiui iki planuojamo vizito.

Mokymų dalyviai patvirtino, kad išankstiniai mokymai jiems buvo labai naudingi ir leido efektyviau pasirengti vertinimui. Nebelikus kelionių biudžeto apribojimų, į vertinimus šių metų rudenį galės būti kviečiami ekspertai ir iš tolimų šalių, pavyzdžiui JAV arba Kanados.

Aukštosioms mokykloms teko nauja užduotis - kartu su savianalizės suvestine pristatyti savo išteklius ir materialinę bazę nuotoliniu būdu. Institucijos turėjo galimybę pasirinkti labiausiai priimtiną formatą – pateikiant arba nuotraukas, arba filmuotą vaizdo medžiagą. Tiems atvejams, jeigu ekspertams reikėtų detaliau įvertinti aukštosios mokyklos materialiuosius išteklius, buvo numatyta galimybė vertinimo koordinatoriui ir vienam asmeniui iš ekspertų grupės apžiūrėti institucijos išteklius gyvai, tačiau praktikoje tokių atvejų nepasitaikė, nes visos vertinime dalyvavusios mokyklos pristatė vaizdo medžiagą aiškiai ir išsamiai.

Išliekant sugriežtintiems kelionių į užsienį reikalavimams, nuotoliniai vizitai bus tęsiami iki 2021 metų pabaigos.

Centras planuoja tobulinti vaizdo technologijų naudojimą ir rudenį vyksiančiuose aukštųjų mokyklų veiklos vertinimuose ketina pasiūlyti naujovę - sinchroninio vertimo funkciją ZOOM platformoje. Sinchroninis vertimas padidins nuotolinių vizitų efektyvumą, kadangi šios funkcijos dėka institucinio vertinimo metu aukštosios mokyklos galės daugiau dėmesio ir laiko skirti vertinamų sričių ir savo pasiekimų pristatymui. Tam, kad galėtų pasinaudoti šia galimybe, aukštosioms mokykloms reikės užtikrinti, kad susitikimuose dirbsiantys vertėjai gebėtų dirbti su sinchroninio vertimo funkcija.

 

Atgal