Įvyko trečiasis Kokybės forumas

2021-06-10

2021 m. birželio 10 d. nuotoliniu būdu vyko trečiasis Kokybės forumas, kurį organizavo Studijų kokybės vertinimo centras (Centras). Šis Kokybės forumas buvo skirtas pirmųjų studijų krypčių vertinimų, vykusių 2020 m., patirtims aptarti. Jame dalyvavo 63 dalyviai iš 34 aukštųjų mokyklų.

Centro Studijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė Natalija Bogdanova pristatė pirmųjų 8-ių studijų krypčių 16-oje aukštųjų mokyklų vertinimo rezultatus bei pagrindines ekspertų įžvalgas iš studijų krypčių vertinimo išvadų. Iš 53 sprendimų dėl krypties ir pakopos studijų akreditavimo buvo priimti 47 sprendimai (89 proc.) krypties ir pakopos studijas akredituoti 7-eriems metams, 5 sprendimai – 3 metams (5 proc.) ir 1 sprendimas – krypties ir pakopos studijų neakredituoti. 

Centro kvietimu savo patirtimi apie įvykusius studijų krypčių išorinius vertinimus pasidalino Artūras Aleksynas, Kauno technikos kolegijos Studijų departamento vadovas; Klaipėdos universiteto Studijų tarnybos vedėja dr. Rasa Grigolienė; Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Anna Limanovskaja bei Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanė dr. Loreta Skurvydaitė.

Kokybės forume taipogi buvo pristatyti Centro vykdytos apklausos apie studijų krypčių vertinimo rodiklius rezultatai, apie juos dalyviams papasakojo Centro Studijų vertinimo skyriaus patarėja, laikinai einanti šio skyriaus vedėjos pareigas, Aušra Leskauskaitė. Apklausoje, skirtoje savianalizių suvestinių rengėjams ir aukštųjų mokyklų kokybės darbuotojams buvo prašoma pasisakyti, kurie studijų krypčių vertinimo rodikliai rengiant krypties studijų savianalizės suvestinę yra tikslingiausi, kuriuos rodiklius analizuoti buvo sunkiausia, kokie aspektai turėtų būti įtraukti arba paryškinti formuluojant sunkiausiai analizuojamus rodiklius ir (ar) pagal juos prašomą pateikti informaciją, ir kurie rodikliai išoriniam studijų krypties vertinimui yra pertekliniai.

Renginį pabaigė Centro direktoriaus pavaduotojos Aurelijos Valeikienės moderuojama diskusija tema „Studijų krypčių vertinimas – kaip sekasi siekti tikslų?“.  Diskusijos metu dalyviai aktyviai teikė pasiūlymus, kaip galima būtų patobulinti studijų krypčių vertinimo metodiką, į ką reikėtų atkreipti dėmesį sekančių vertinimų metu, išsakė daug pozityvių patirčių apie pastarųjų vertinimų organizacinį procesą, taipogi buvo aptartos  temos būsimiems Kokybės forumams.

Artimiausią Kokybės forumą planuojama surengti rudenį, o kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizės aptarimui Centras pasiūlys susitikti nuotoliniu būdu dar šio mėnesio pabaigoje.

Atgal