Kviečiame registruotis į įvadinį užsienio kvalifikacijų pripažinimo mokymą aukštųjų mokyklų darbuotojams

2021-06-10

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2021 m. birželio 21 ir 22 dienomis organizuoja dviejų dalių  įvadinį mokymą aukštųjų mokyklų darbuotojams, kurie dirba su užsienio studentų atranka, priėmimu ir (ar) jų kvalifikacijų pripažinimu.

Mokymo tikslas – suteikti pradinių žinių apie pripažinimą ir bendradarbiavimą su SKVC, užsienio kvalifikacijas liudijančius dokumentus bei jų autentiškumą, užsienio institucijų ir programų statusą bei kvalifikacijų vertinimo kriterijus.

Mokymas organizuojamas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0001 „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)“.

Registracija mokymui vyksta iki birželio 16 d. Registruotis kviečiame: https://www.surveymonkey.com/r/JWJNLNM   .

Atgal