Nuo 2021 m. vasario 1 d. įsigalioja naujas Lietuvos ir Lenkijos susitarimas dėl kvalifikacijų pripažinimo

2020-12-17

2020 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir Lenkijos aukštojo mokslo ir mokslo ministras Wojciechas Murdzekas Vilniuje pasirašė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo. Šis susitarimas, prie kurio rengimo prisidėjo ir Studijų kokybės vertinimo centras, įsigalios 2021 m. vasario 1 d.

Susitarimu atnaujinama 2005 metais pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos sutartis, atsižvelgiant į pokyčius, įvykusius abiejų šalių švietimo sistemose per penkiolika metų. Pavyzdžiui, sutartyje neminimas jau po sutarties įsigaliojimo Lietuvoje pradėtas teikti profesinio bakalauro laipsnis. Susitarimui įsigaliojus, sutartis nuo 2021 m. vasario 1 d. neteks galios.

Susitarimas skirtas Lietuvoje ir Lenkijoje baigtų dalinių studijų, įgytų vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijų bei mokslo ir meno laipsnių abipusiam akademiniam pripažinimui palengvinti. Susitarimu atnaujintas abiejose šalyse teikiamų kvalifikacijų ir jas liudijančių dokumentų sąrašas bei kvalifikacijų atitikmenys; atsisakyta išsamaus nuolat kintančio abiejų šalių aukštųjų mokyklų sąrašo.

Susitarimo preambulėje minima 2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos rekomendacija dėl aukštojo mokslo, vidurinio ugdymo kvalifikacijų bei mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų automatinio tarpusavio pripažinimo skatinimo. Todėl ateityje susitarimas gali būti papildytas dėl automatinio kvalifikacijų pripažinimo galimybės bei sąlygų.

SKVC iki šiol pripažino virš tūkstančio Lenkijos vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijų, kurių turėtojai atvyko į Lietuvą studijuoti ar dirbti. Šiemet SKVC gauti 62 prašymai dėl Lenkijoje įgytų kvalifikacijų akademinio pripažinimo.  

Atgal