Pakeistas aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo planas

2021-06-10

Studijų kokybės vertinimo centras atkreipia aukštųjų mokyklų dėmesį, kad pasikeitė aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo planas. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės pasirašytu 2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-1063 vertinimo planas išdėstytas nauja redakcija.

Išorinio vertinimo plane paankstinamas 5 kolegijų vertinimo terminas, atsižvelgiant į tai, kad Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, yra numatyta įgyvendinti veiksmą ,,Atnaujinti kolegijų tinklą, įvertinus potencialą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius“, ir siekiant visų kolegijų vertinimo rezultatus gauti iki 2023 m.

Vertinimo terminai paankstinti Vilniaus dizaino kolegijai, Vilniaus kolegijai, Vilniaus technologijos ir dizaino kolegijai, Šv. Ignaco Lojolos kolegijai bei Klaipėdos valstybinei kolegijai. Šių kolegijų vertinimas naujame plane numatytas 2022 metų II pusmetį. Savianalizės suvestines Centrui aukštosios mokyklos turėtų pateikti 2022 m. rugsėjo 10 d.

Atkreipiame dėmesį, kad į vėlesnį laikotarpį nukelti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos,  Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vertinimai.

Išorinio vertinimo planas taip pat tikslinamas atsižvelgiant į tai, kad trims plane nurodytoms aukštosioms mokykloms švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu panaikintas leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

Detaliau su pakeitimais kviečiame susipažinti čia.

 

Atgal