Papildytas reglamentuojamų profesijų sąrašas

2021-03-17

2021 m. kovo 16 d. įsigaliojo papildytas reglamentuojamų profesijų Lietuvoje sąrašas . Nuo šiol jį sudaro 44 reglamentuojamos profesijos, į sąrašą papildomai įtraukus medicinos genetiko, medicinos psichologo, optometrininko, paramediko, radiologijos technologo, skubiosios medicinos pagalbos paramediko, išplėstinės praktikos slaugytojo bei išplėstinės praktikos vaistininko profesijas.
Reglamentuojama profesija – profesinė veikla, kuria užsiimti reikalaujama turėti tam tikrą profesinę kvalifikaciją. Įprastai norint užsiimti tokia veikla reikia gauti ją koordinuojančios institucijos leidimą. Tokia institucija (dažnai tai tam tikra ministerija ar jos padalinys) nurodoma ties kiekviena reglamentuojama profesija .
Institucijai, nustatančiai kvalifikacijos tinkamumą reglamentuojamai profesinei veiklai (savo esme tai reiškia kvalifikacijos profesinį pripažinimą), įprastai svarbu turėti informaciją apie kvalifikacijos akademinę vertę. Jei kvalifikacija įgyta užsienyje, reglamentuojamą profesinę veiklą kuruojanti institucija gali prašyti asmenį pateikti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo . Šios SKVC atliekamos procedūros metu nustatomas užsienio kvalifikacijos akademinis lygmuo Lietuvoje, kas leidžia profesinį pripažinimą atliekančiai institucijai priimti sprendimą ar toliau svarstyti kvalifikaciją siekiamai profesinei veiklai.
 

Atgal