Papildytos bendrosios rekomendacijos dėl užsienio kvalifikacijų

2021-01-08

Studijų kokybės vertinimo centras papildė bendrąsias rekomendacijas dėl užsienio kvalifikacijų. Rekomendacijos papildytos informacija apie Gruzijos (Sakartvelo) bei Kazachstano bakalauro kvalifikacijas.

Centro rengiamos rekomendacijos yra metodinis įrankis, skirtas toms Lietuvos aukštosioms mokykloms, kurios yra gavusios užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisę studijų jose tikslu.  Tais atvejais, kai bendrosiose rekomendacijose nėra aukštosioms mokykloms aktualios kvalifikacijos,  jos į Centrą kreipiasi dėl individualios rekomendacijos gavimo.

Šiuo metu bendrosiose rekomendacijose iš viso aprašytos  138 kvalifikacijos iš 34 šalių. Taip pat suteikta informacija apie tarptautines  vidurinio mokslo kvalifikacijas - Europos Bakalaureatą bei Tarptautinį bakalaureatą.  

Atgal