Pradedami užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aptarimai su universitetais

2021-05-18

Pirmadienį, gegužės 17 d., Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) su Lietuvos universitetų atstovais pradėjo užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aptarimų ciklą. Kaip ir kasmet, SKVC susitinka su aukštųjų mokyklų darbuotojais, tiesiogiai atliekančiais akademinį pripažinimą, bei jų vadovais. Šiemet, kaip ir pernai pandemijos metu,  pokalbiai vyks nuotoliniu būdu.

Š. m. gegužės-birželio mėnesiais individualūs susitikimai suplanuoti su Aleksandro Stulginskio universiteto, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Kazimiero Simonavičiaus universiteto, Klaipėdos universiteto, LCC tarptautinio universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Vilnius TECH atstovais. Susitikimų metu bus aptariamos užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą aukštojoje mokykloje atliekant taikytos gerosios praktikos ir iškilusios problemos, taip pat bus kalbama apie organizacines ir priimamų sprendimų kokybės užtikrinimo priemones. Praėjusių metų naujovė buvo dėmesys stojančiųjų informavimui aukštųjų mokyklų interneto tinklapiuose. Teikiamos informacijos pokyčiai bus aptariami ir šiais metais, taip pat bus aptariamas ir priimtųjų užsienio studentų iškritimo klausimas. Nustatant jiems žemesnius reikalavimus, lyginant su Lietuvoje įgijusiais vidurinį išsilavinimą, remiantis Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau – Strata) duomenimis, tarp 2011 –2014 metų į nuolatines bakalauro studijas Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose įstojusių asmenų iki 2019 metų diplomą įgijo 27% užsieniečių ir daugiausiai (41%) užsieniečių studijas nutraukė jau pirmame kurse, o didžiausias iškritimas stebimas tarp atvykusių iš Azijos ir Afrikos (diplomą įgijo tik 17-19%). Remiantis tuo, aukštosioms mokykloms labai svarbu atkreipti dėmesį į motyvuotų bei tinkamai pasirengusių studijoms užsienio kvalifikacijų turėtojų atsirinkimą, tokiu būdu mažinant priimtų studentų iškritimą, diegti mechanizmus nemotyvuotų studentų, siekiančių kitų tikslų (pvz., gauti leidimą gyventi ES ir pan.) integravimui.

Kiekviena aukštoji mokykla gaus SKVC parengtą jai skirtą ataskaitą – praėjusiais metais jos vykdyto akademinio pripažinimo analizę. Pasibaigus aptarimams su visais 10-ia universitetų, bus parengta bendra apžvalga apie akademinį pripažinimą visose aukštosiose mokyklose. Tikslas – įvertinti situaciją šalies mastu, pateikti rekomendacijas, kad būtų laikomasi gerosios pripažinimo praktikos pagal Lisabonos pripažinimo konvenciją ir jos lydinčiuosius dokumentus. Tuo siekiama, kad Lietuva kaip šalis laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų, o stojančiųjų į studijas Lietuvoje kvalifikacijos būtų pripažintos tinkamai ir teisingai.  Vertindami užsienio kvalifikacijas aukštųjų mokyklų specialistai vadovaujasi SKVC parengtomis bendrosiomis gairėmis ir individualiomis rekomendacijomis bei kitais metodiniais įrankiais. 

Atgal