Atnaujintas Studijų krypčių išorinio vertinimo planas

2021-09-20

Atnaujintas Studijų krypčių išorinio vertinimo planas

2021 m. rugsėjo 3 d. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) direktoriaus įsakymu Nr. V-54 patvirtinta nauja Studijų krypčių išorinio vertinimo plano (toliau – Planas) redakcija
Plane atlikti šie pagrindiniai pakeitimai:
•  atsižvelgiant į 2021 m. rugpjūčio 6 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo patvirtinimo“ pakeitimą, plane vietoj visuomenės saugumo studijų krypties, išskirtos gynybos studijų (S01) ir viešojo saugumo (S02) studijų kryptys. Šioms kryptims turėtų būti rengiamos atskiros savianalizės suvestinės, kurias aukštosios mokyklos Centrui turėtų pateikti iki 2021 gruodžio 31 d.
•  filologijos pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) studijų kryptis išskaidyta į dvi dalis: filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) (išskyrus lietuvių kalbą) ir filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) (lietuvių kalba). Šioms studijų krypties dalims turėtų būti rengiamos atskiros savianalizės suvestinės, kurias aukštosios mokyklos Centrui turėtų pateikti iki 2022 m. gegužės 31 d.

Kiti Plano pakeitimai atlikti atsižvelgiant į aukštųjų mokyklų prašymus, vadovaujantis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835, 26 punktu.
Plano versiją su studijų krypčių koordinatoriais galite rasti čia.

Atgal