Bendrajam priėmimui pasibaigus: kiek užsienio kvalifikacijų įvertinta

2015-07-03

Pasibaigus bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas pirmajam etapui, jau galime paskelbti preliminarius skaičius asmenų, galimai grįžusių į Lietuvą studijuoti. Jie iki liepos 17 d. turėjo kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo.

Asmenys, ketinantys stoti į pirmosios pakopos bakalauro, profesinio bakalauro ar vientisųjų studijų programas, turėjo kreiptis dėl užsienyje baigtų mokomųjų dalykų atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo. Gautus SKVC dokumentus būsimieji studentai turėjo pateikti LAMA BPO* priėmimo punktams.

SKVC išduodamos pažymos tiek aukštosioms mokykloms, tiek bendrojo priėmimo organizatoriams teikia labai svarbią informaciją apie tai, ar užsienio institucijų dokumentai liudija įgytą vidurinį, ar aukštąjį išsilavinimą ir kokie mokyklos baigimo rezultatai. Pagal tai sprendžiama, ar stojantysis gali pretenduoti į pasirinktą aukštosios mokyklos studijų programą ir kokiais pažymiais jis konkuruos su kitais stojančiaisiais.

Taigi, nuo šių metų pradžios iki liepos 17 d. į SKVC kreipėsi 642 asmenys dėl užsienyje įgyto vidurinio išsilavinimo pripažinimo (2014 m. – 598). Iš jų 119 prašė nustatyti dalykų atitikmenis bei pervesti pažymius, todėl tikėtina, kad šie abiturientai stojo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas. SKVC duomenimis 76 jų – Lietuvos Respublikos piliečiai, likę – atvykstantys studijuoti kitų valstybių piliečiai. Palyginimui – ankstesniais metais (2014 ir 2013 m.) minėtu laikotarpiu gauti 598 ir 589 prašymai dėl užsienyje įgyto vidurinio išsilavinimo pripažinimo. Ir atitinkamai 111 bei 96 prašymai dėl pažymių pervedimo.

Taip pat minėtu laikotarpiu kreipėsi 1007 asmenys, dėl užsienyje įgytų aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo. Ankstesniais metais (2014 ir 2013 m.) tuo pačiu metu vertinimui buvo pateiktos atitinkamai 892 ir 626 kvalifikacijos.

Pastebima tendencija, kad kasmet pareiškėjų skaičius didėja. Galima daryti prielaidą, kad vis daugiau grįžta emigravusių lietuvių, o Lietuvos aukštosios mokyklos kasmet įgyja vis didesnį populiarumą tarp užsieniečių. Dažniausiai studijuoti į Lietuvą atvyksta Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos piliečiai. Taip pat atvyksta asmenys ir iš Ukrainos, Slovakijos, Jungtinės Karalystės, Airijos, JAV, Italijos, Vokietijos bei kitų valstybių.

 

 

LAMA BPO* - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

 

 

Atgal