ENQA nuotolinis vizitas SKVC

2022-02-14

2022 m. vasario 22–24 d. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) vyksta tarptautinis tikslinis (supaprastintas) SKVC vertinimas, kurį koordinuoja ENQA. Vertinama SKVC atitiktis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėms ir nuostatoms (ESG).

Šiame vertinime ekspertai susitiks su SKVC darbuotojais, SKVC tarybos ir patariančiųjų komisijų atstovais, ŠMSM atstovais, su Lietuvos ir užsienio ekspertais, dirbančiais kartu su SKVC, Lietuvos aukštųjų mokyklų ir studentų atstovais. 

Tai – reguliarus SKVC, kaip išorinio kokybės užtikrinimo agentūros Lietuvoje, išorinis vertinimas. Jo tikslas – užtikrinti, kad SKVC laikosi Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo standartų ir gairių (ESG). SKVC vertinimo tikslas – dar kartą patvirtinti SKVC, kaip patikimos kokybės užtikrinimo agentūros, registruotos EQAR ir visateisės ENQA narės, statusą. 
 
ENQA komisiją sudaro trys nariai:
- Dr. Oliveris Vettori, kokybės užtikrinimo srities akademikas, Vienos ekonomikos ir verslo universiteto (Austrija) akreditavimo ir kokybės vadybos dekanas (pirmininkas, akademikas (EUA atstovas)),
- Asnate Kažoka, projektų ekspertė, Akademinės informacijos centras, Latvija (sekretorė, kokybės užtikrinimo srities specialistė (ENQA )),
- Alexandra-Simona Zamfir, medicinos mokslų doktorantė, Medicinos ir farmacijos universiteto „Grigore T. Popa“ Jasų medicinos ir farmacijos universitetas, Iași, Rumunija (komisijos narė, ESU atstovė, Europos studentų sąjungos kokybės užtikrinimo studentų ekspertų grupės narė).
 
Tai – trečiasis SKVC vertinimas, anksčiau jau įrodėme, kad iš esmės atitinkame ESG lūkesčius. Dėl to šis vertinimas yra supaprastintas, atliekamas pagal naujai sukurtą tikslinio vertinimo metodiką. Daugiau apie tikslinį ENQA vertinimą galite sužinoti čia.
 
Naujausią SKVC savianalizę (2021 m.) ir kitus dokumentus galite rasti čia. ESG lietuvių ir anglų kalbomis rasite čia, anglų kalba – čia.

 

 

 

Atgal