Įvyko ESF lėšomis finansuotų projektų auditas

2015-07-02

Liepos 2 dieną Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) vyko susitikimas su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais (ŠMM), auditavusiais Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis finansuotus projektus.

Buvo aptartos praeito periodo (2007-2013 m.) AMIS, SKAR, VIKOS, taip pat šio periodo AMIS-2, SKAR-2 ir KAPRIS projektų veiklos, sukurti produktai, pasiekti rezultatai ir jų poveikis.

SKVC sulaukė padėkos už gerą projektų komandų darbą ir palinkėjimą sėkmingai pabaigti pradėtus darbus.   


AMIS - Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas,
SKAR - Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas
VIKOS - Vidinės kokybės vadybos sistemos įdiegimas
KAPRIS - Užsienio institucijose įgytų, susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas

Atgal