Kaip ekspertai vertina fizikos krypties studijas Lietuvoje?

2022-07-25

2021 m. rugsėjo – 2022 m. kovo mėn. vyko fizikos krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų išorinis ekspertinis vertinimas. Vertinimą atliko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atrinkti ekspertai iš Jungtinės Karalystės, Estijos, Vokietijos, Lietuvos ir Vengrijos. Fizikos krypties studijos įvertintos Kauno technologijos universitete ir Vilniaus universitete, vykdančiuose pirmosios ir antrosios pakopos fizikos krypties studijų programas.

Stipriosios fizikų rengimo Lietuvoje pusės

Vertindami fizikos krypties studijų programas ekspertai ypač gyrė stiprų ryšį tarp studijų ir mokslinių tyrimų, atkreipdami dėmesį, kad studentai naudojasi pažangiausia tyrimų ir skaičiavimo įranga atlikdami laboratorinius darbus. Taip pat jie pastebėjo, kad tiek bakalauro, tiek magistro studijų paskutinių kursų studentai rengia aukšto lygio baigiamuosius darbus.
Kaip išskirtinės kokybės pavyzdį ekspertai išskyrė puikų ryšį tarp dėstytojų ir studentų, kurį įgalina entuziastingas, aukštos kokybės dėstymui įsipareigojęs dėstytojų kolektyvas. Ekspertai pastebėjo, kad fizikos krypties dėstytojai aktyviai (ir formaliais, ir neformaliais būdais) teikia studentams grįžtamąjį ryšį apie jų mokymosi rezultatus ir atliekamą pažangą, o studentai tai labai vertina, aktyviai dalyvauja apklausose apie dalykų studijų kokybę ir pan.
Ekspertai taip pat pažymėjo, kad fizikos krypties studijų programose gerai subalansuotas bendrasis fizikinis išsilavinimas ir taikomieji fizikos aspektai, o pastarieji yra gerai priderinti prie vietinės ekonomikos poreikių. Į studijas tinkamai įtraukiami socialiniai partneriai, kai kurie iš jų dalyvauja dėstymo veikloje, studentams teikia praktikos galimybes ir įrangą, o šio bendradarbiavimo rezultatas yra geras absolventų įsidarbinamumas su fizika susijusiose pramonės šakose.
Gero ekspertų įvertinimo sulaukė universitetų taikoma studentų pritraukimo į studijas ir priėmimo sistema, pasižyminti aiškiais atrankos kriterijais ir nuosekliu jų taikymu.

Tobulintini aspektai ir ekspertų rekomendacijos

Ekspertų teigimu, Lietuvoje galėtų būti daugiau universitetų, kurie siūlo fizikos krypties studijų programas. Kasmet Lietuvoje parengiama apie 140 fizikos bakalaurų, kas, ekspertų teigimu, yra šiek tiek per mažai užtikrinti šalies ūkio vystymosi stabilumą. 
Kita ekspertų išskirta problema – labai mažas fizikos mokytojo specialybę pasirenkančių absolventų skaičius. Ekspertų teigimu, reikia bent 40 naujų fizikos mokytojų kasmet, kad visiems mokiniams Lietuvoje būtų užtikrinamas kokybiškas fizikos mokymas. Atsižvelgiant į tai, ekspertai rekomendavo fizikos krypties studijas vykdantiems universitetams pabrėžti ne tik fizikos specialisto pramonėje, bet ir fizikos mokytojo karjeros galimybę, aktualumą ir svarbą. Taip pat ekspertai rekomendavo universitetams stiprinti bendradarbiavimą su mokyklomis, stengiantis sudominti moksleivius modernios fizikos idėjomis bei teikiant paramą fizikos mokytojams, padedant jiems atnaujinti savo žinias.

Kitas ekspertų įvardytas tobulintinas aspektas – vis dar per mažas užsienio dėstytojų ir studentų skaičius fizikos krypties studijų programose. Ekspertų teigimu, didesnė tarptautinių tyrėjų dalis leistų padidinti mokslinių tyrimų konkurencingumą. Šią rekomendaciją ekspertai pateikė tiek universitetams, tiek ir nacionalinės aukštojo mokslo politikos formuotojams.

Su visa fizikos krypties studijų vertinimo apžvalga anglų kalba galite susipažinti čia.

Akreditavimo įsakymą rasite čia.

Lentelėje pateikiami studijų vertinimo rezultatai pagal aukštąsias mokyklas.

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Vertinimo balas*

Akreditavimo sprendimas

Kauno technologijos universitetas

Pirmoji

26

7 metai

Antroji

28

7 metai

Vilniaus universitetas

Pirmoji

30

7 metai

Antroji

31

7 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

Visos išorinio vertinimo išvados:

Kauno technologijos universitetas

Vilniaus universitetas

 

Atgal