Korupcijos prevencija ir dovanos

2021-09-10

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), siekdamas ir toliau užtikrinti savo veiksmų skaidrumą bei viešumą, įtvirtindamas priimamų sprendimų nešališkumą, tęsia antikorupcinės aplinkos stiprinimą. Pagrindinis tokios veiklos tikslas yra užkirsti kelią korupcijai ir neleisti susikurti sąlygoms korupcijai institucijos veikloje.

SKVC valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį. Taigi, SKVC nustatė "nulinę" dovanų teikimo politiką, kurioje apibrėžiama, jog dovanos ar paslaugos, susijusios su tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, nepriimamos. Nustatyta tvarka gali būti  priimamos tik simbolinės reprezentacinės, taip pat pagal tarptautinį protokolą teikiamos dovanos (pvz., valstybės, įmonės ar kiti simboliai, kalendorius, rašikliai, užrašų knygelės, informaciniai leidiniai ir kt.). Gautas dovanas SKVC įtraukia į „Dovanų registrą".

SKVC darbuotojai dirba sąžiningai, objektyviai ir nepriklausomai. Nustatyta dovanų politika leis ir toliau palaikyti SKVC veiklos skaidrumą, puoselėti institucijos vertybes - profesionalumą, nešališkumą, atvirumą ir bendradarbiavimą. Norintieji padėkoti už gerai atliktą darbą ar suteiktą pagalbą, gali tą padaryti  žodžiu ar raštu viešojoje erdvėje, SKVC tinklapyje ar socialiniuose tinkluose.

Dėkojame, kad suprantate ir palaikote šią politiką.

  

Atgal