Lietuvos sporto universitetui suteikta užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisė

2022-04-28

2022 m. balandžio 14 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą, kuriuo Lietuvos sporto universitetui (LSU) suteikta teisė vykdyti ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą.

Akademinio pripažinimo teisė LSU suteikta po to, kai tarpinstitucinė komisija teikti išvadoms ir siūlymams dėl teisės aukštosioms mokykloms vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą suteikimo išnagrinėjo LSU pateiktą paraišką, įrodančią šio universiteto pasirengimą vykdyti akademinį pripažinimą ir prisiimti didesnę atsakomybę už tarptautiškumo kokybę.
Nuo 2012 m. Lietuvoje pradėta vykdyti akademinio pripažinimo sistemos decentralizacija padeda aukštosioms mokykloms paspartinti užsienio kvalifikacijų turėtojų priėmimo studijuoti procesus. SKVC įgaliotoms aukštosioms mokykloms teikia visokeriopą metodinę pagalbą ir konsultacijas, taip pat nuolat vykdo darbuotojų mokymus. 
Šiuo metu iš viso 17 Lietuvos aukštųjų mokyklų turi teisę savarankiškai atlikti stojančiųjų užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą. Daugiau informacijos apie Lietuvoje vykdomą akademinį pripažinimą rasite čia.

Atgal